Næstformandskandidater debatterer DS’ kerneopgave

Kan samarbejdet med faggrupperne forbedres, og hvad er DS’ kerneopgave egentlig? Det var blandt temaerne, da næstformandskandidaterne var til valgmøde i Odense, og særligt spørgsmålet om DS’ kerneopgave var de to næstformandskandidater ikke helt enige om.

Birthe Povlsen, udfordrer til næstformandsposten og kandidat til hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening, var klar i mælet, da hun ved DS Region Syds valgmøde i Odense 1. oktober blev spurgt om, hvordan DS’ samarbejde med faggrupperne kunne forbedres:

– Hvis DS skal bruge noget om beskæftigelse i dag, så spørger vi Faggruppen Beskæftigelse, men vi bør altså få spørgsmålet mere bredt ud. Måske har nogle af dem på børne- og familieområdet også noget at sige om beskæftigelse, sagde hun.

Hendes modkandidat til næstformandsposten, den nuværende næstformand Niels Christian Barkholt, har også faggrupperne som et helt fremtrædende tema:

– Faggrupperne har været et helt centralt tema i visionsarbejdet med, hvordan DS skal se ud i 2022. Den fælles forståelse er, at DS kan få meget mere ud af faggrupperne. Hvordan kan vi få faggrupperne til at leve ude på arbejdspladserne som et sted, hvor man lokalt kan hente sparring? Jeg tror på, at det er vigtigt at aflaste faggruppebestyrelserne, så de kan få mere tid til det de gerne vil – det fagpolitiske arbejde.

Udover de to næstformandskandidater var Charlotte Vindeløv, Carsten Sørensen og Flemming Bo Hansen, der alle tre stiller op til hovedbestyrelsen, også taget til Odense for at møde medlemmerne.

Talrige temaer og en uhøjtidelig trussel

Før der blev åbnet for spørgsmål til kandidaterne, havde de fem kandidater haft hver deres taletid, hvor de uddybede og forklarede deres valggrundlag.

Tonen var tydeligt engageret, men også uhøjtidelig, som da Flemming Bo Hansen forklarede, at han da ikke vil blive sur, hvis han ikke bliver valgt, men at han vil blive vanskelig.

Da tilhørerne fik lov til at byde ind med deres spørgsmål, stak temaerne i mange retninger: Hvordan kan DS gøre medlemsfordelene tydeligere? Hvordan sikres der bedre it ude på arbejdspladserne? Hvordan får DS bedre fat i de unge, og skal DS tilbyde lønsikring?

DS’ kerneopgave

Det blev tydeligt, at der er forskel på de to næstformandskandidater, da en tilhører spurgte næstformandskandidaterne om, hvad de anså som DS’ egentlige kerneopgave – hvilket område. de mente, skulle have foreningens højeste prioritet. Tilhøreren gjorde det klart, at hun selv anså arbejdet med at sikre løn- og ansættelsesvilkår som det helt centrale, hvorefter næstformandskandidaterne svarede:

– Hvis man skal ændre på socialrådgivernes løn- og ansættelsesvilkår, er man nødt til at skabe begejstring og synlighed omkring faget – og kæmpe for afbureaukratisering. Vi skal også udvikle en struktur for, hvordan vi deler og indsamler jeres viden. Det skal blandt andet bruges til at dokumentere vores værdi. Det er det vigtigste, hvis vi endelig skal bryde med dårlige arbejdsvilkår og fremtidssikre faget, svarede Niels Christian Barkholt.

Birthe Povlsens svar var præget af det, hun med egne ord kaldte ”den gamle skole”:

– Vi må ikke glemme, at vi er en fagforening. Derfor er det vores vigtigste opgave at sikre, at vores overenskomster bliver overholdt, og at vi er med til at forny overenskomsterne bedst muligt. Det er nødt til at være vores centrale interesseområde. Fagets udvikling er også vigtig, men vi er først og fremmest en fagforening, understregede hun.


Mød kandidaterne på facebook – og husk at stemme

På grund af et lavt antal tilmeldinger til de øvrige valgmøder, blev mødet i Odense valgkampens eneste valgmøde.

Til gengæld holdes der lørdag den 4. oktober digitalt vælgermøde på DS’ facebookside. DS offentliggør lørdag morgen et valgmøde-opslag, hvor socialrådgiverne kan skrive spørgsmål til HB-kandidaterne via kommentarfeltet.

Mandag kan medlemmerne efter samme model stille spørgsmål til næstformandskandidaterne, Niels Christian Barkholt og Birthe Povlsen.

Sidste frist for afstemningen er den 12. oktober kl. 23:59.