Trio-samarbejdet – en mulighed for at forebygge og løse problemer på arbejdspladsen

Der er udgivet nyt inspirationsmateriale og korte videofilm til trio-samarbejdet – den uformelle samarbejdsform mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

Trio-samarbejdet er en uformel samarbejdsform mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, som flere og flere arbejdspladser vælger at gøre brug af.

Trio-samarbejdet kan supplere det formelle samarbejde i MED-udvalg, SU og arbejdsmiljøudvalg, og er meget brugbar, når der skal løses problemer her og nu. Samtidig giver den uformelle samarbejdsform mellem leder, TR og arbejdsmiljørepræsentant nogle unikke muligheder for både at forebygge problemer og udvikle arbejdspladsen.

I trio-samarbejdet kan TR og AMiR få adgang til lederens overvejelser, og lederen kan få en øget fornemmelse af, hvad der rør sig blandt medarbejderne. I fællesskab kan man få løst de små problemer, inden de vokser sig store.

Dansk Socialrådgiverforening har via samarbejdet i BFA Velfærd og Offentlig administration været med til at udvikle et nyt inspirationsmateriale til trioen. Det består af to korte hæfter samt to animationsfilm.

Materialet kan både bruges til at igangsætte trio-samarbejdet, og til at få samarbejdet på sporet, hvis man er løbet ind i problemer.

De to pjecer og de to korte film kan downloades fra arbejdsmiljoweb.dk/trio