OK18 og urafstemning – du spiller en vigtig rolle

Som TR har du stor indflydelse på at få dine kollegaer til at stemme og engagere sig i OK18. Du kan allerede nu tilmelde dig et TR-møde, eller planlægge et klubmøde om OK18-forliget. OK18 er en oplagt mulighed for at styrke sammenholdet i jeres klub.

Selv om OK18-forhandlingerne ikke forløber helt, som de plejer, så arbejder vi i DS fortsat efter, at vi opnår forlig med vores forhandlingsmodparter. Det er DS’ hovedbestyrelse, som godkender det endelig forlig og herefter sættes forliget til urafstemning blandt DS’ stemmeberettigede medlemmer.

Som TR/FTR kommer du til at spille en vigtig rolle i urafstemningen, fordi vi ønsker så stor en valgdeltagelse og dermed stemmeprocent som muligt. Overenskomsten er vores fælles grundlag for den løn og de vilkår vi oplever i vores daglige arbejde som socialrådgivere. Og jo flere der tager ejerskab til den, jo stærkere står vi både lokalt og centralt.

Det er forventningen, at urafstemningen vil forløbe i løbet af marts. Men du kan allerede nu tage et par vigtige skridt mod en høj valgdeltagelse:

Det, du kan gøre lige nu, er at hjælpe DS med at sikre, at alle medlemmer har registreret deres medlemsoplysninger korrekt og ikke mindst, at deres mailadresse er korrekt. Du må derfor meget gerne sende ovenstående artikel om ”Rigtige medlemsoplysning giver indflydelse” ud til dine medlemmer og kolleger i klubben.

Du kan også allerede nu planlægge et klubmøde i løbet af marts, hvor I bliver præsenteret for OK18-forliget og dermed hvad I skal stemme om. Du kan henvende dig til sekretariatet, hvis du ønsker at formand Majbrit Berlau deltager i klubmødet.

Endelig kan du sætte X den 12. eller 13. marts, hvor formand Majbrit Berlau holder TR-møde om OK18 (husk at tilmelde dig). Den 12. marts er for tillidsvalgte på statens område i Vest- Danmark og den 13. marts i Øst-Danmark. Du bliver klædt på, så du kan uddybe for klubben, hvad OK18-forliget indeholder på statens område og baggrunden for resultatet.