Frokostkrig på statens område

Debatten om statsansattes frokostpause er blusset op i kølvandet på Finansministeriets udmeldinger i sidste uge. DS mener, at retten til betalt frokost er en kollektiv rettighed, der kun kan ændres i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Debatten om de statsansattes frokostpause raser, efter at Finansministeriet i et brev til forhandlerne på statens område i sidste uge lukkede op for, at den betalte frokostpause kan afskaffes uden forhandling eller lønforhøjelse; og at det kan ske lokalt på de enkelte arbejdspladser og altså uden om overenskomstforhandlingerne.

Det er de statsansattes organisationer helt uenig i.

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), som repræsenterer alle de statsansatte – og altså også Dansk Socialrådgiverforening – skriver i en pressemeddelelse den 1. november 2017, at “retten til betalt frokostpause, således som den administreres på statens arbejdspladser, er en del af den samlede pakke for statens ansatte, og dermed en integreret del af overenskomstgrundlaget. Den ret hævder Finansministeriet ensidigt at kunne fjerne uden forhandling”.

Betalt frokost er en del af OK

Dansk Socialrådgiverforening støtter op om CFU’s forståelse og udtalelser. Retten til betalt frokost er en integreret del af overenskomsten – en kollektiv rettighed, der kun kan ændres i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. I DS kan vi naturligvis heller ikke leve med, at den slags forringelser kommer ind ad bagdøren uden, at det forhandles af de relevante og kompetente parter.

DS mener også, at det er stærkt problematisk, at den offentlige sektor igen og igen udsættes for besparelser, der blandt andet betyder, at de ansattes arbejdsvilkår forringes.

På nuværende tidspunkt vil dette ikke få nogen betydning for statsansatte socialrådgivere. Men DS følger diskussionen nøje og holder tillidsrepræsentanterne på området grundigt orienteret.

Hvis du ønsker at orientere dig yderligere i debatten, kan du læse CFU’s pressemeddelelse.

Via dette link kan du desuden læse en artikel fra Politiken om den betalte frokostpause.

Læs mere om OK18