Årlige lønforhandlinger i Kriminalforsorgen

I Kriminalforsorgen er de årlige lønforhandlinger i fuld gang. Der blev i sidste øjeblik fundet lidt ekstra penge til engangsbeløb. Det er jo dejligt, selv om vi bedst kan lide varige tillæg.

Husk at du altid kan få sparring fra din konsulent, inden du skal forhandle, eller hjælp til selve forhandlingen, hvis du er ny.

Vi vil gerne have tilsendt de lønoplysninger, I har fået på dem, I skal forhandle for. Og når I er færdige med at forhandle, vil vi også gerne have jeres resultat tilsendt.

Vi har bedt om, at organisationerne indkaldes til et evalueringsmøde i Direktoratet, så meld også gerne ind, hvis I har ting, der har fungeret godt, eller ting, der kunne forbedres.