1. oktober stiger lønnen igen for statsansatte

Økonomisk set var den vigtigste del af forliget ved OK18 de generelle lønstigninger, som løfter lønnen for alle socialrådgivere. De generelle lønstigninger har betydet, at lønnen steg 1. april og 1. oktober i 2018 samt 1. april i år, og nu stiger den så igen.

1. oktober stiger basisløn og alle tillæg således med 0,87 procent. Samlet set betyder det, at lønnen indtil nu i OK18-perioden er steget med 3,43 procent.

Så meget stiger lønnen i kroner og ører

Nedenfor ses et eksempel på, hvor stor lønstigningen er for en socialrådgiver, som tjener 30.000 kroner om måneden.

Månedlig stigningÅrlig stigning
Stigning 1. oktober 2019260 kr.Ca. 3.100 kr.
Stigning siden OK181.030 kr.Ca. 12.350 kr.

Lønstigningerne er relative, så en socialrådgiver, som tjener mere eller mindre end 30.000 kroner, vil få en tilsvarende større eller mindre lønstigning. Stigningerne beregnes i forhold til lønnen i marts 2018.

Du vil kunne se stigningen på din lønseddel fra oktober måned.

Baggrund

Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 blev det blandt andet aftalt, at der i perioden 1. april 2018 – 31. marts 2021 vil være generelle lønstigninger for 5,6 procent i alt på det statslige område.

Det betyder, at offentligt statsansattes løn samlet set stiger 5,6 procent i forhold til, hvad den var ved den seneste overenskomstperiodes udløb i marts 2018.

Den samlede stigning på 5,6 procent fordeles ud over perioden, således at lønnen stiger hvert år. Stigningerne udmøntes almindeligvis i april og oktober og fordeles lidt forskelligt over årene. Ud over de aftalte generelle lønstigninger kommer stigninger fra reguleringsordningen samt en række konkrete forbedringer af løn og pension for udvalgte grupper.

Reguleringsordningen

De generelle stigninger påvirkes af reguleringsordningen, som kan trække lønstigningerne op eller ned, alt efter hvordan lønnen udvikler sig på det private arbejdsmarked.

Reguleringsordningen sammenligner lønudviklingen i det private med lønudviklingen i de tre offentlige sektorer og udligner 80 procent af forskellen. Hvis lønnen i det private er steget med 2 procent og lønnen i det offentlige i samme periode er steget med 1 procent, udmønter reguleringsordningen således 80 procent af forskellen på 1 procent. Det vil i dette eksempel sige, at reguleringsordningen vil udmønte en stigning på 0,8 procent, som lægges til de aftalte generelle stigninger.

Reguleringsordningen opgøres særskilt på de tre offentlige områder.