Arbejdsgiveransvar vedrørende smittespredning af coronavirus

Hvad er arbejdsgiverens ansvar for de medarbejdere, der ikke er hjemsendt, men som varetager kritiske funktioner?

Arbejdsgiveren har ansvar for at kortlægge, om der er risiko for at blive udsat for smitte fra for eksempel borgere eller fra andre medarbejdere på arbejdspladsen. Hvis der er en smitterisiko, skal arbejdsgiver iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt kan forebygge smitterisikoen.

Arbejdsgiver har også ansvar for at beskytte særligt udsatte medarbejdere, for eksempel kronisk syge, gravide og ældre medarbejdere.

» Arbejdstilsynets nyhed om arbejdsgiveransvar af 13. marts 2020

Sundhedsstyrelsen opdaterer og udgiver løbende nye vejledninger:

» Sundhedsstyrelsen information til personale i sundheds- og ældresektoren

» Sundhedsstyrelsens information til personale i øvrige sektorer