Seks anbefalinger om forebyggelse af seksuel chikane

Skal I i gang med at lave retningslinjer, der kan forebygge seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed på jeres arbejdsplads? Der er hjælp at hente i Arbejdsmiljørådets nye anbefalinger.

Arbejdsmiljørådet sætter fokus på forebyggelse og håndtering af seksuel chikane på arbejdspladsen med kampagnen ’Din grænse’.

I år sættes fokus på, hvordan man kan arbejde med forebyggelse. På et kampagnesite er der konkrete værktøjer, casevideoer og anbefalinger til arbejdspladserne.

Arbejdsmiljørådets seks anbefalinger er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet. Overskrifterne på anbefalingerne er:

  1. Seksuel chikane er uacceptabel
  2. Hav klare retningslinjer
  3. Brug dialogen som værktøj
  4. Det skal være okay at sige fra
  5. Klarlæg roller og ansvar
  6. Bevar fokus på forebyggelse af seksuel chikane.

Find anbefalingerne på www.dingrænse.dk