1. oktober stiger lønnen igen for kommunalt og regionalt ansatte

Lønstigningen pr. 1. oktober er sjette og sidste generelle lønstigning som følge af OK18-forliget. De generelle stigninger var således den vigtigste økonomiske del af forliget og har i alt betydet, at lønnen for de kommunalt ansatte er steget 6,4 procent og for de regionalt ansatte 5,7 procent i perioden. Hertil kommer eventuelt lokalt forhandlede tillæg.

Forskellen skyldes, at reguleringsordningen påvirker de to områder forskelligt, og gennemsnitslønnen på det regionale område har udviklet sig mere end gennemsnitslønnen på det kommunale område.

Så meget stiger lønnen i kroner og ører

Nedenfor ses et eksempel på, hvor stor lønstigningen er pr. 1. oktober 2020 for en socialrådgiver, som tjener 30.000 kr. om måneden. Stigningerne er beregnet i forhold til lønnen i september 2020.

Stigning 1. oktober 2020Månedlig stigningÅrlig stigning
Kommune (+0,75%)Ca. 225 kr.Ca. 2.700 kr.
Region (+0,4%)Ca. 120 kr.Ca. 1.400 kr.

Sammen med stigningerne i 2018 og 2019 betyder det, at socialrådgivere ansat i kommuner og regioner i alt er steget henholdsvis 6 procent og 5,3 procent siden OK18. Nedenfor kan du se et eksempel på, hvor meget lønnen er steget i alt i kroner og ører i overenskomstperioden for en socialrådgiver, som tjente 30.000 kr. om måneden ved periodens start.

Stigning siden marts 2018Månedlig stigningÅrlig stigning
Kommune (+ 6 %)Ca. 1.800 kr.Ca. 22.000 kr.
Region (+ 5,3 %)Ca. 1.600 kr. Ca. 19.000 kr.

Lønstigningerne er relative, så en socialrådgiver, som tjener mere eller mindre end 30.000 kr., vil få en tilsvarende større eller mindre lønstigning. Stigningerne beregnes i forhold til lønnen i marts 2018.