Et år efter Saxenhøj-drabene

I maj sidste år blev en socialrådgiver og en læge knivdræbt af en beboer på forsorgshjemmet Saxenhøj. Den tragiske hændelse har ført til mere sikkerhed på botilbud – men der er stadig mangler, mener DS-formanden.

To rødbøge blev 7. maj plantet uden for forsorgshjemmet Saxenhøj. Én for lægen og én for socialrådgiveren, som begge mistede livet, da en beboer et år samme dato sidste år stak dem ned med en kniv.

På forsorgshjemmet er det blevet hverdag igen – for det er det nødt til at blive, fortæller tillidsrepræsentant og socialrådgiver Lise Sørup Antonisen. Men den tragiske hændelse er ikke blevet glemt.

– Vi er selvfølgelig mærkede af det, og nogle kolleger er fortsat sygemeldt på grund af det. Så det er stadig nærværende. Men hverdagen er også løbet i gang igen, siger hun og tilføjer:

– Vi er alle sammen klar over, at det ikke var et fagligt dårligt stykke arbejde, der var skyld i det – det var en virkelig syg mand. Så det var ikke noget, vi kunne have forudset.

Bedre sikkerhed

Saxenhøj er et forsorgshjem efter Servicelovens §110; det vil sige et midlertidigt botilbud til hjemløse, som skal kvalificere dem til at bo i egen bolig eller i et andet mere varigt botilbud. Efter drabene har stedet øget de ansattes sikkerhed på flere områder.

– Der er kommet en bedre og mere systematisk sikkerhed på stedet. Vi er alle mere opmærksomme på potentielt farlige situationer, og der er jævnligt en diskussion om, hvordan vi bedst kan passe på os selv. Men vi arbejder bestemt ikke i frygt for beboerne, siger tillidsrepræsentanten.

DS: Behov for særligt botilbud til psykisk syge misbrugere

Siden dobbeltdrabet er der indgået flere politiske aftaler for at sikre de ansatte på Saxenhøj og lignende botilbud mod voldelige episoder. Dansk Socialrådgiverforening deltager i følgegrupper og har foreslået flere af initiativerne, og selvom tiltagene er rigtig positive, ser formand Majbrit Berlau stadig et stort problem for de borgere, som både er misbrugere og har psykisk sygdom.

– Der er godt, at der er sket så meget, men der er stadig et stort hængeparti i forhold til borgere med dobbeltdiagnoser – altså de psykisk syge misbrugere som drabsmanden på Saxenhøj, siger hun og uddyber:

– Psykiatrien vil ikke tage dem, fordi de er misbrugere – og misbrugsbehandlingen vil ikke, fordi de lider af en psykisk sygdom. Derfor bliver de tit en kastebold mellem instanserne og tabt mellem to stole.

Udover et særligt botilbud til de psykisk syge misbrugere efterlyser hun mere koordinering imellem instanserne og en bredere bekendtgørelse om vold.

Læs meget mere om de politiske tiltag, Saxenhøj-drabene har medført, samt hvad formanden efterlyser på s. 24-25 i Fagbladet Socialrådgiveren nr. 8/2015