Kamp om næstformandspost: Vidt forskellige dagsordener

Valget i Dansk Socialrådgiverforening byder på kampvalg til næstformandsposten mellem to socialfaglige ildsjæle med vidt forskellige visioner for faget og fagforeningens veje.

Det socialfaglige engagement har siddende næstformand Niels Christian Barkholt og modkandidaten, det mangeårige HB-medlem, Birthe Povlsen i den grad til fælles. Men deres mærkesager i kampen om næstformandsposten er vidt forskellige. Dansk Socialrådgiverforening har interviewet de to kandidater.

Læs samtlige kandidaters opstillingsgrundlag og find information om valgmøder, afstemning og meget mere på DS’ valgsite.

Birthe Povlsen – stiller op som næstformand og genopstiller til hovedbestyrelsen

Alder: 60 år
Stilling: Konsulent, Socialstyrelsen – Voksne med sociale problemer, Odense
Hverv i DS: Medlem af hovedbestyrelsen og af bestyrelsen i DS Region Syd

Hvilke områder/sager vil du fokusere særligt på, hvis du bliver valgt som næstformand?

– Mit store fokusområde er den organisatoriske opbygning af Dansk Socialrådgiverforening. Jeg mener, vi har behov for at få kigget på sammenhængen i organisationen.

Jeg går ind for regionalisering og er forkæmper for, at vi også fremover skal have regionskontorer i Dansk Socialrådgiverforening. Men jeg mener, vi bør undersøge, hvordan vi kan optimere samarbejdet mellem regionskontorerne og DS’ sekretariat.

Som tillidsrepræsentant og medlem af regions- og hovedbestyrelsen har jeg fået et tæt kendskab til, hvordan organisationen i foreningen fungerer. Og jeg mener, at vi fra politisk side tager ansvar og samarbejder om, hvordan vi optimerer driften.

Hvordan vil du sikre, at Dansk Socialrådgiverforening også fremover vil have stor gennemslagskraft og troværdighed?

– Jeg er socialrådgiver af blod og hjerte. Men jeg er også et politisk og meget strategisk tænkende menneske. Der findes selvfølgelig ingen stensikker opskrift på, hvordan man får gennemslagskraft, men jeg går ind for, at det er formanden, som tegner foreningen.  Her kan jeg som næstformand bruge min erfaring og mit store netværk til at sikre, at vi hele tiden er med fremme og kan følge op på nye initiativer. Hvordan vi skal melde ud socialpolitisk, hvilke fælder, der er i forskellige sager, og så videre. De ting har jeg stor erfaring med.

Samtidig vil jeg fokusere stærkt på, at vi er socialrådgivernes fagforening, og at det er vigtigt, at vi hele tiden har øje for medlemmernes interesser. Også når der kommer nogle dårlige sager for nogle medlemmer.

Hvad kommer du til at savne i dit arbejde, hvis du bliver næstformand?

– Jeg har arbejdet med hjemløsestrategien igennem de seneste fire år, og på baggrund af den skal vi nu til at sætte gang i et stort initiativ om unge hjemløse. Det arbejde vil jeg ikke kunne være en del af på samme måde, hvis jeg bliver valgt som næstformand. Og det vil jeg komme til at savne.

Men man kan jo ikke være alle steder på en gang, og som næstformand vil jeg stadig have en position, hvor jeg kan tale for hjemløses rettigheder. Det har altid været den sag, jeg har brændt særligt for: Unge hjemløses vilkår og i det hele taget vilkårene for de mest udsatte i samfundet.

Hvad bruger du tiden på, når du ikke er på job?

– Jeg har været fagpolitisk aktiv hele mit voksne liv, så det fylder enormt meget for mig. Det begyndte med studenterpolitik, da jeg startede på Den sociale Højskole i Odense i 1975. Jeg har været medlem af kreds- og regionsbestyrelser i mange år og været tillidsrepræsentant nærmest uafbrudt siden 1979. Da blev jeg tillidsrepræsentant i Fredericia og var det under den store konflikt dengang, hvor vi sagde op alle sammen. Efter det blev jeg ansat i Kolding, hvor jeg også blev tillidsrepræsentant.

Ved siden af det fagpolitiske engagement rejser jeg meget. Både min mand og jeg rejser meget med vores job, og når den ene af os har en rejse i arbejdsmæssig sammenhæng, tager den anden ofte med som støtte. Det skete senest her i sommer, hvor jeg var i Kirgisistan i forbindelse med et humanitært projekt, som Dansk Socialrådgiverforening er involveret i. Desuden rejser vi en del i vores fritid. Og så er jeg begyndt at cykle meget. Jeg har fået en elcykel, og det er guds gave til en ældre dame som mig.

Niels Christian Barkholt – genopstiller som næstformand

Alder: 42
Hverv i DS: Næstformand, medlem af hovedbestyrelsen

Hvad er de vigtigste resultater, du har opnået i din første periode som næstformand?

– Jeg har fået sat vigtige dagsordener, som angår socialrådgivernes arbejde nu og på lang sigt, særligt med fokus på viden, uddannelse og børneområdet. Blandt andet har vi i en børnearbejdsgruppe sat fokus på forebyggelse, faglig ledelse og hvad der skal til for at skabe kvalitet og undgå dårlige børnesager. Vi har skabt en ny politik på børneområdet, som vi forhåbentlig snart kan bruge som en ny platform.

Jeg har også arbejdet for at styrke tilgangen til faglighed og viden rent organisatorisk i DS. Jeg har forsøgt at være i dialog med så mange medlemmer som muligt. Deres viden er afgørende for DS rent politisk, fordi vi på den baggrund kan opnå en virkelighedsnær politik, der kan øge vores gennemslagskraft. Samtidig mindsker det afstanden mellem DS og medlemmerne.

Desuden har jeg arbejdet for at skabe nye faglige fora for sparring og debat både mellem DS og medlemmerne samt mellem medlemmerne – blandt andet på Facebook. Det er vigtigt, for en fagforenings fundament er ikke alene løn og ansættelsesvilkår. Vi skal også have en stærk struktur for faglighed i foreningen, som kan give medlemmerne handlekraft og indflydelse på egen arbejdsplads, på fagets udvikling og i forhold til at skabe læring.

Hvilke områder/sager vil du fokusere særligt på, hvis du bliver genvalgt som næstformand?

– Vi skal dokumentere og sætte fokus på værdien af socialrådgivernes arbejde og derved få gjort op med arbejdspres, dårligt arbejdsmiljø og manglende kvalitet i sagsbehandlingen. Jeg vil også fortsætte mit arbejde med at folde vidensdagsordenen ud både i DS og nationalt. Som noget væsentligt har jeg de første to år skabt relationer til nøglesamarbejdspartnere med fokus på viden. Det arbejde skal fortsat styrkes, så vi også i fællesskab kan skabe bedre indsatser og arbejdsvilkår.

Desuden vil jeg fokusere på at få afbureaukratiseret det sociale arbejde. Arbejdet er blevet alt for administrativt og detailreguleret, hvilket har fremmedgjort praksis for både borgere og socialrådgivere. Det relationelle arbejde er en forudsætning for kvalitet. Jeg vil tage fat i politikerne på Christiansborg og i samarbejdspartnere nationalt og lokalt. For afbureaukratisering skal finde sted i hver eneste kommune.

Derudover vil jeg arbejde for at styrke synligheden af socialt arbejde. Ved at få socialrådgiverne til sagligt og beskrivende at sætte ord på deres hverdag og faglighed både i debat med hinanden og offentligt, kan vi skabe opmærksomhed om de rammer, medlemmerne arbejder i, og styrke den demokratiske debat om, hvordan det sociale arbejde skal indrettes.

Hvordan vil du sikre, at Dansk Socialrådgiverforening også fremover vil have stor gennemslagskraft og troværdighed?

Det vil jeg gøre netop ved at styrke dagsordenen om viden, afbureaukratisering og synlighed via en bred mobilisering af socialrådgiverne. Ved at vi i højere grad indsamler medlemmernes viden og udnytter den fagpolitisk, kan vi netop sikre troværdigheden og gennemslagskraften.

Derudover har formand Majbrit Berlau og jeg vores spidskompetencer på forskellige områder, hvilket betyder, at vi både kan varetage medlemmernes interesser bredt og samtidig gå i dybden. Vi er enige om mange ting, men vi kan også være uenige. De diskussioner, som kommer der, er vigtige for at udvikle organisationen.

Hvad bruger du tiden på, når du ikke er på job?

Socialrådgiverarbejdet er blevet mit liv, og det faglige engagement er også en stor del af mit private liv, hvor jeg ofte diskuterer faget med gode venner. Så det professionelle og private smelter lidt sammen. Socialrådgiverarbejdet er både et arbejde og en passion, men det er jo også et krav til en politiker i dag: At man er dedikeret og konstant har antennerne ude. Ved siden af det politiske arbejde bruger jeg selvfølgelig også tid på min skønne søn Bertil på 8 år.