Fokus på krænkende handlinger – seksuel chikane (kommunalt og regionalt ansatte)

Den offentlige debat om seksuel chikane og magtmisbrug skaber fornyet behov for dialog på arbejdspladsen om, hvor grænserne går - og for at få tjekket, om arbejdspladsens retningslinjer er i orden.

Kommuner og regioner er omfattet af Rammeaftalerne om trivsel og sundhed, som blandt andet indebærer, at man skal have retningslinjer om vold, mobning og chikane, herunder seksuel chikane. Det vil sige, at man skal have retningslinjer for, hvordan man identificerer, forebygger og håndterer sådanne sager.

KL har netop udsendt et brev til alle kommuner, hvor der er peget på nødvendigheden af en lokal debat og ’genbesøg’ af retningslinjerne.

Bemærk, at Arbejdstilsynet sidste år kom med en helt ny vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Den kan være god at støtte sig til, når man har brug for definitioner eller eksempler. For eksempel defineres krænkende handlinger som ’når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, krænkelser kan forekomme på i arbejdet.’

På DS’ hjemmeside kan man finde et overblik over de materialer, som kan bruges til at udarbejde eller revidere arbejdspladsens retningslinjer samt henvisninger til materiale, der kan bruges til at sætte gang i en dialog.

» Få overblikket over alle materialer om seksuel chikane her

» Arbejdstilsynets vejledning om Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane