Rekord igen-igen: Derfor vil så mange være socialrådgiver

Gode jobmuligheder og praksisfokus medvirker til, at søgningen til socialrådgiverstudiet igen er større end nogensinde, vurderer uddannelsesforsker. Trods den store søgning, er optaget på socialrådgiveruddannelserne dog ikke steget markant.

Søgningen til landets socialrådgiveruddannelser slår endnu en gang rekord. I år har 8957 søgt ind, heraf 3225 med socialrådgiverstudiet som førsteprioritet. I 2014, som også var rekordår, søgte godt 8000 personer ind.

Sidste år slog uddannelserne dørene op for 1908 nye socialrådgiverstuderende, og i år er der optaget 1979 studerende. Stigningen skyldes primært, at Professionshøjskolen Metropols socialrådgiveruddannelse på Bornholm i år har optaget nye studerende – 29 styk – hvilket kun sker hvert tredje år. Desuden er der mindre stigninger i optaget på en række professionshøjskoler.

Jobudsigter og praksisfokus gør faget populært

Boomet på socialrådgiverstudiet skyldes især, at et langt højere antal unge får en gymnasial uddannelse, fortæller Camilla Hutters, chef for ungdomsuddannelsesområdet ved EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. Men også finanskrisen har haft indflydelse på de unges uddannelsesvalg, vurderer hun.

– De unge, som har gået på gymnasiet i kriseårene, tænker i højere grad end tidligere på fremtidige jobudsigter, når de vælger videregående uddannelser. Og her er den lave ledighed blandt socialrådgivere med til at gøre studiet attraktivt.

Desuden giver mange unge udtryk for, at det praktiske fokus og muligheden for at få ”fingrene i bolledejen” er afgørende for deres uddannelsesvalg, påpeger uddannelsesforskeren.

Netop den praktiske vinkel var – sammen med fokus på fag som jura, samfundsfag og sociologi – afgørende for, at 32-årige Jeppe Volkmann, 2. årsstuderende på professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg, søgte ind på socialrådgiveruddannelsen.

– Jeg er kun blevet bekræftet i, at det er det rigtige for mig. Hver eneste gang, jeg har åbnet en studiebog, har jeg tænkt ”det her er helt vildt spændende. Jeg har virkelig lyst til at vide mere om det her,” fortæller han.

I Socialrådgiveren nr. 10, som udkommer 3. september, sætter vi fokus på netop socialrådgiveruddannelsen og giver gode råd til de nye studerende.


2013 har stadig rekorden for flest nye studerende

På trods af den store søgning er en enkelt rekord dog ikke blevet slået i år: I 2013 startede 2089 nye studerende på socialrådgiveruddannelsen, hvilket er 110 flere end i år. Det høje optag dengang skyldtes primært, at socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet, AAU, endnu ikke havde indført adgangsbegrænsning og optog 416 nye studerende. I år er antallet af nye socialrådgiverstuderende i Aalborg 198.