Tag dit arbejdsmiljø som leder alvorligt

Nye værktøjer fra BFA hjælper dig med at passe godt på dit eget arbejdsmiljø som leder på flere niveauer: En bedre dialog med din nærmeste leder, en stærkere ledelsesgruppe og en stærkere organisation.

Som leder har du ansvaret for, at dine medarbejdere trives og præsterer godt i det daglige arbejde. Men hvem passer på dig og dit arbejdsmiljø?

Formelt set er det selvfølgelig din chefs opgave, men du kan selv også sætte en proces i gang, hvis du har behov for at få diskuteret dilemmaer, svære opgaver, dit arbejdspres og trivsel, prioriteringer osv. Til at hjælpe dig med det har BFA Velfærd og Offentlig Administration og BFA Finans udviklet tre værktøjer, som kan hjælpe dig og dine lederkolleger med at højne egen trivsel og resultater.

Fire vigtige faktorer i lederes arbejdsmiljø

Bag værktøjerne ligger en undersøgelse af, hvordan offentlige ledere selv oplever deres arbejdsmiljø. Og den viser, at de i høj grad oplever at agere i et krydspres, som kan virke både negativt og positivt på præstationer og trivsel. For at fremme den positive effekt af krydspresset peger lederne selv på, at fire faktorer har betydning for, om de oplever deres psykiske arbejdsmiljø som godt:

  1. Den organisatoriske, faglige og kollegiale støtte til lederen er afgørende
  2. Der skal være et højt niveau af psykologisk tryghed og tillid
  3. Ledere skal have indflydelse og autonomi
  4. Ledere skal have mulighed for restitution og refleksionsrum.

» Læs mere om undersøgelsen

Relationen til egen leder er vigtig

Især peger lederne på, at deres relation til nærmeste leder og relationen til deres egen ledelsesgruppe er vigtige støttepunkter for et godt psykisk arbejdsmiljø. Så for at styrke dem har BFA udviklet tre værktøjer, du som leder kan gribe fat i, hvis du vil arbejde med en bedre dialog til din nærmeste leder, styrke din ledergruppe og bidrage til at styrke hele organisationen.

Værktøj 1: Styrk din dialog med nærmeste leder

Refleksionsspørgsmål hjælper dig med at forberede en dialog med din egen leder og med at udforme en kontrakt med dig selv. Du finder også en kort instruktionsvideo og arbejdsark.

» Hent værktøjet her: Styrk din dialog med nærmeste leder

» Læs også, hvordan leder Annette Lyngs Jensen brugte og oplevede værktøjet

Værktøj 2: Styrk ledelsesgruppen

Værktøjet rummer et forberedelsesskema og et prioriteringskort til møde i ledelsesgruppen, så I sammen kan understøtte jeres resultater og løfte det psykiske arbejdsmiljø.

» Hent værktøjet her: Styrk ledelsesgruppen

Værktøj 3: Styrk organisationen

Værktøjet er målrettet HR-afdelingen, MED-organisation eller samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation og topledelsen. Det rummer en tretrins arbejdsmodel for, hvordan I kan styrke lederes trivsel og resultater på arbejdspladsen.

» Hent værktøjet her: Styrk organisationen