Aarhus opnormerer efter påbud

For stor arbejdsmængde og tidspres i Job og Integration ved Jobcenter Aarhus førte i november 2014 til et påbud fra Arbejdstilsynet. Siden er der opnormeret med 13 medarbejdere, fortæller socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant.

En voldsom stigning i flygtningekvoten i Aarhus Kommune har presset medarbejderne i Jobcenter Aarhus’ Job og Integration så meget, at kommunen i efteråret 2014 fik et påbud af Arbejdstilsynet.

Fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Aarhus Kommune, Stinne Willumsen, har fulgt kommunens arbejde med påbuddet tæt og fortæller, at medarbejderne i flere år har følt, at de konstant haltede bagefter, og at de ikke har kunnet overholde de lovmæssige krav til opfølgning og integrationsplaner.

– Påbuddet var en stor lettelse for medarbejderne, fordi det har ført til omrokering af ressourcer og opnormering. Samtidig er der kommet en forståelse for, at de ikke kan nå det, de skal, før arbejdsmængde og antal medarbejdere matcher, forklarer fællestillidsrepræsentanten.

Flere nye medarbejdere starter snart

Siden påbuddet er der blevet rekrutteret 13 nye medarbejdere til afdelingen, hvoraf størsteparten starter pr. 1. maj. Medarbejderne mener, at processen har været lang, og de ser nu frem til bedre arbejdsvilkår, fortæller Stinne Willumsen.

Men rekruttering tager bare lang tid, forklarer konstitueret jobcenterchef Lene Frost. Hun mener, at presset på jobcentret skyldes en større flygtningestrøm, som også presser i andre kommuner. Hun har oplevet forløbet med påbuddet som stille og roligt og påpeger, at kommunen på grund af den større kvote ville have været nødt til at opnormere uanset påbud eller ej, men at det selvfølgelig har været med til at sætte skub i tingene.

– Jeg kan næsten ikke længere genkende det billede, der er beskrevet i påbuddet, fordi der er sket så meget det sidste halve år. Der er omorganiseret og opnormeret meget – men det har bestemt også været nødvendigt med den voldsomme stigning i flygtningekvoten, siger Lene Frost.

Læs mere om påbuddet i Socialrådgiveren 6-15, som udkommer 30. april