Sæt kryds i kalenderen

Husk TR-møderne her i november!

Der er lagt lidt møder ind for 2022, såsom Fagpolitisk intro for nyvalgte tillidsrepræsentanter, Kursusdag for nyvalgte TR-suppleanter og Opfølgningsdag for TR-suppleanter.

Jeg får snarest lagt alle TR-møderne ind for det kommende år, så hold dig opdateret og få sat kryds i kalenderen!

» Du finder alle Syds TR-møder og arrangementer her.

» Du finder Syds almindelige medlemsarrangementer her.