Ny undersøgelse: Udsatte børn presses af økonomi

Hver anden socialrådgiver oplever, at børn og unges tarv kommer under pres af hensyn til økonomien, viser en ny undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening. Det er en alarmerende tendens, siger DS’ formand.

Knap hver anden socialrådgiver har oplevet, at muligheden for at varetage barnets tarv i større eller mindre grad stækkes af hensyn til kommunens økonomi. Og otte ud af ti socialrådgivere oplever, at der er kommet mere fokus på økonomien i dag end for to år siden. Kun hver femte socialrådgiver siger nej til, at økonomiske hensyn spiller en større rolle end socialfaglige vurderinger. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening.

En af de socialrådgivere, der har deltaget i undersøgelsen, siger:

”Jeg har haft en sag med en 17-årig retarderet dreng, hvor ledelsen ønskede, at vi skulle sylte den, så den overgik til voksenhandicap og deres budget og en anden sag, hvor der blev iværksat udslusning imod alle faglige vurderinger, fordi det var billigere end at vedligeholde anbringelsen.”

Ulovligt, når økonomi kommer før barnets tarv

Formanden for Dansk Socialrådgiverforening mener, at det bør vække bekymring hos de ansvarlige politikere, når hver anden socialrådgiver oplever, at økonomi-hensyn forringer muligheden for at varetage barnets tarv.

– Når socialrådgiverne fortæller, at det på grund af økonomiske hensyn kan være svært at komme til at anbringe børn, at efterværn er en by i Rusland eller, at der bliver lagt loft over, hvor mange timers kontantpersonstøtte, der må bevilges, så handler det jo ikke om barnets tarv. Og hver eneste gang et barn eller en familie på grund af økonomi ikke får den støtte, der efter en faglig vurdering er brug for, er det ikke bare et problem for barnet eller familien – det er også ulovligt, siger Bettina Post og uddyber:

– Det er dybt bekymrende, at man uden videre tilsyneladende sætter skøn under regel for at spare penge. Den tendens bør få socialministeren til at indskærpe over for kommunerne, at der skal tages udgangspunkt i et individuelt skøn i disse sager. Også i sparetider.

Økonomisk fokus skaber bedre opfølgning

Det er tredje år i træk, at Dansk Socialrådgiverforening laver en undersøgelse om økonomi og faglighed i børnesager, og den aktuelle undersøgelse viser, at langt flere socialrådgivere end tidligere mener, at fokus på økonomi også er med til at kvalificere den socialfaglige indsats i konkrete børnesager.

I 2010 var det 36 procent af socialrådgiverne, der kunne få øje på den fordel, mens det nu er 64 procent, som vurderer, at det skærpede krav til at trække økonomien ind i overvejelserne medfører styrket socialfaglighed.

Grundighed tager tid

Så bagsiden af medaljen har altså også en forside, og det glæder Bettina Post:

– Det er en interessant konklusion, som viser, at der kan være en gevinst ved at arbejde økonomisk bevidst med økonomien i børnesager. Men man skal være klar over, at grundighed i udredning og visitation tager tid, hvis et skærpet økonomisk fokus skal føre til løsninger, der både er billigere og fagligt forsvarlige.

– Jeg er helt med på, at vi som socialrådgivere også har et økonomisk ansvar. Vi skal vælge den rigtige foranstaltning til den rigtige pris. Men det er afgørende, at det sker i den rækkefølge, understreger socialrådgivernes formand.