Socialrådgiverdage 17: Facilitering af relationel koordinering

Den 1. og 2. november samles DS til fagfestivalen Socialrådgiverdage 17 under overskriften ’Styring og faglig frihed’. Ledersektionen holder reception og inviterer til oplæg med ledelsesekspert og forfatter Bo Vestergaard om at styrke kerneopgaven via relationel koordinering.

Hvordan kan du som leder – eller koordinator – let og enkelt facilitere relationel koordinering mellem fagpersoner, der vil intensivere samarbejdet om komplekse borgerforløb?

Hvis det er et spørgsmål, du har stillet dig selv, kan du få svaret på Socialrådgiverdage 17. Her har Ledersektionen nemlig inviteret Bo Vestergaard, ledelsesekspert og forfatter til bøgerne Fair proces og Byg bro mellem siloerne samt artiklen En introduktion til relationel koordinering. Siden 2011 har Bo Vestergaard været tilknyttet Relational Coordination Research Collaborative på Brandeis University i Boston, USA.

Få fem værktøjer til at facilitere

Når du vil styrke fagpersoners relationelle koordinering på tværs af enheder, kræver det både, at de rette fagfolk mødes tilpas hyppigt, og at møderne faciliteres. Derfor introducerer Bo Vestergaard dig i sit oplæg til:

 • En enkel samarbejdsstruktur, som fremmer, at du kan skabe relationel koordinering via
 • Fem centrale faciliteringsværktøjer:
  1. Relationel mapping
  2. Storyboard
  3. Sæt fælles kontekst/dagsorden
  4. Skab kollektiv intelligens
  5. Debrief: Det korte opfølgningsmøde.

Bo Vestergaards workshop veksler mellem korte oplæg og praktisk afprøvning af værktøjer. Du kan høre ham i workshop AB8 den 1. november kl. 13.20-15.30.

Debat om styring og faglig frihed

Det overordnede tema for Socialrådgiverdage 17 er ’styring og faglig frihed’. Derfor indledes hele fagfestivalen med et hovedoplæg af tre fagpersoner med meget forskellige positioner og erfaringer: Lotte Bøgh Andersen, professor på Aarhus Universitet og i VIVE, og medlem af den Ledelseskommission, som regeringen har nedsat for at få ”en mere effektiv og tidssvarende offentlig sektor”, Sisi Ploug Pedersen, socialrådgiver, som har haft en central rolle i udviklingen af Herning kommunes ’Sverigesprojekt’ og Peter Steensgaard Mørch, der som tidligere departementschef i Beskæftigelsesministeriet var med til at udforme en række reformer på beskæftigelsesområdet. Nu er han administrerende direktør i Økonomiforvaltningen i København Kommune og skal selv administrere reformerne.

Flere workshops om ledelse

Derudover byder Socialrådgiverdage 17 på disse oplæg med et ledelsesperspektiv:

Workshop A4: Faglig koordinator – grænsen mellem faglig frihed og styring med Ea Lundsteen, socialfaglig konsulent.

Workshop A10:  Kvalitativ effektmåling: Hvordan bruger vi den fagprofessionelle viden bedre – med Marie Østergaard Møller, lektor på Aalborg Universitet, Ann Hermansen, familiechef i Randers Kommune og Simon Østergaard Møller, leder af Metodecentret.

Workshop D15: Frisættende ledelse med psykolog Timo Klindt Bohni, Perspektivgruppen.

Workshop E16: Hvordan kan ledere lede og styre faglige indsatser i en økonomisk krisetid? Med leder Kiss Stentoft og faglig teamleder Henriette Hyldgaard, Familie og Ungehuset, Odense Kommune

» Læs mere om de enkelte workshops i programmet