Ekstra pension skal indbetales nu

Nu skal kommunalt ansatte til at overveje, om pensionsindbetalingerne skal forhøjes. Nogle kommuner har nemlig bestemt, at de ansatte skal tage stilling inden 1. oktober.

Hvis du vil lægge mere af din løn til side til pension, er det på tide at fortælle det til din arbejdsgiver.

Overenskomsterne i kommuner og regioner giver nemlig mulighed for at indbetale ekstra til pension, og nogle kommuner har bestemt, at ønsker om øget pensionsindbetaling skal være indgivet til lønkontoret inden den 1. oktober året før.

Du bestemmer selv

Bestemmelsen i overenskomsterne lyder:

”Hvis en ansat ønsker en større indbetaling til sin pensionsordning ved samtidig at få sin løn reduceret tilsvarende, har ansættelsesmyndigheden pligt til at imødekomme et sådant ønske.”

Der er ikke regler for beløbets størrelse. Det er op til den ansattes egen beslutning at fastsætte et månedligt beløb til øget pensionsoptjening. Det kan enten være et fast beløb eller en procentforhøjelse af den pensionsgivende løn. Samtidig skal lønkontoret have meddelelse om, i hvor lang tid den ekstra indbetaling skal foretages.