91,3 millioner til kommunal indsats for udsatte familier

Regeringen har afsat en pulje på 91,3 millioner kroner til at sikre helhedsorienterede kommunale indsatser til udsatte familier. Dansk Socialrådgiverforening glæder sig over krav om at samle indsatserne i én plan.

Puljen på 91,3 millioner kroner er afsat i et samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og Social- Børne- og Integrationsministeriet og gives til kommunale projekter, som styrker den helhedsorienterede indsats over for udsatte familier.

Det gælder familier, hvor én eller flere modtager offentlig forsørgelse, og hvor familien har komplekse og sammensatte problemer af social, helbredsmæssig og beskæftigelsesmæssig karakter, der involverer flere forvaltninger og indsatsområder i kommunen.

Målet med puljen er, at indsatserne skal give familierne mulighed for at få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen, så forældrene på sigt kan få en større tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

For børnene er målet, at de får en stabil gang i daginstitutioner, følger skolegang, har fritidsinteresser, og at de større børn har et fritidsarbejde.

DS har skubbet på for at sikre indsats

Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau glæder sig over, at der nu bliver givet penge til at sikre en sammenhængende indsats i kommunerne.

– Vi har i flere år arbejdet for, at regeringen og kommunerne skal skabe de organisatoriske rammer, der underbygger en koordineret og helhedsorienteret indsats. Vi skal af med de kommunale ’siloer’, som er en barriere for den vigtige sammenhængende indsats. Derfor er vi enormt tilfredse med, at der nu udbydes midler. Som udgangspunkt ser projektet rigtig fornuftigt ud.

Vigtigt med krav om én samlet plan

For at komme i betragtning til puljemidlerne, skal kommunernes indsatser opfylde en række krav: Familiens samlede situation skal være i centrum uanset hvilken afdeling eller forvaltning, de enkelte familiemedlemmers problemer hører under. Derfor er det også et krav, at kommunen skal lave én samlet familieplan og organisere indsatsen, så den sikrer tværfaglighed i både udredning og indsats.

Netop kravet om en samlet plan er ifølge DS-formand Majbrit Berlau helt centralt for at sikre socialrådgivernes mulighed for at lave helhedsorienterede indsatser.

– Vi har netop redegjort for, at de mange planer, som kan være i modsætning til hinanden, er en væsentlig udfordring for at lave en sammenhængende indsats. Derfor glæder vi os til at følge erfaringerne med at arbejde med en samlet plan i de kommuner, som byder ind.


Kommuner kan søge tilskud frem til 20. december 2013

Alle kommuner kan frem til fredag den 20. december 2013 søge om tilskud fra puljen, der bliver udmøntet i et samarbejde mellem Social-, børne- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen og er et treårigt projekt, der afsluttes i 2016.

Puljen er en del af kontanthjælpsreformen.