”Vi ved ikke, hvor vigtig vores overenskomst er”

Mange socialrådgivere er ikke klar over, hvor mange af deres rettigheder, der ikke er sikret af loven, men i stedet skyldes overenskomsterne, fortæller en række tillidsrepræsentanter. Det skal der laves om på - og DS inddrager nu facebook til formålet.

Ret til kompetenceudvikling, senior- og pensionsordninger, betalt frokostpause, fuld løn under barsel, ret til betalt fravær ved børns første og anden sygedag, omsorgsdage, betaling for kørsel i jobbet og en lang række andre af de rettigheder, socialrådgiverne har i deres arbejde, er ikke sikret af loven.

Disse rettigheder har socialrådgiverne i stedet kæmpet sig til via deres overenskomster.

Dette er vigtig viden, og derfor afsætter tillidsrepræsentanter landet over tid til at fortælle deres kolleger om, hvilke vigtige elementer og rettigheder i socialrådgivernes arbejdsdag, der skyldes overenskomsterne og mange års kamp ved forhandlingsbordet.

I de kommende uger vil en række kommunalt, regionalt, statsligt og privat ansatte socialrådgivere på Dansk Socialrådgiverforenings facebook-side sætte fokus på netop hvor mange af socialrådgivernes rettigheder, der skyldes overenskomsten.

”Vi har kæmpet for det her”

Blandt dem er Tania Kvist, tillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Job- og Aktivhuset i Aalborg Kommune.

– Jeg ville ønske, at endnu flere – især de nyuddannede – var opmærksomme på, at de vilkår, vi får serveret på et sølvfad, er noget, som vores faglige organisation har kæmpet hjem til os. Mange tror bare, at ”nu er vi offentligt ansatte, så får vi automatisk de her ting”, siger Tania Kvist.

Men betalt frokostpause, fuld løn under barsel, børns sygedage og så videre er ikke noget, loven sikrer, eller som arbejdsgiverne deler ud af deres gode vilje, understreger hun.

– Vi socialrådgivere har de vilkår, vi har, fordi DS har kæmpet nogle – af og til drabelige – kampe for os. I hverdagen er det let at glemme, at det ikke bare er en selvfølge, at vi har de her rettigheder, men det gør det ikke mindre vigtigt at vide, mener hun.

Sociale medier supplerer øvrige DS-indsatser

Opgaven med at skabe bevidsthed om værdien af overenskomster og socialrådgivernes faglige fællesskab er vigtig. Især i disse år, hvor der bliver uddannet – og ansat – stadig flere socialrådgivere. For det stigende antal socialrådgivere giver mulighed for øget indflydelse på rammerne for godt socialt arbejde.

Derfor arbejder Dansk Socialrådgiverforening på en række fronter for at understøtte netop udbredelsen af viden om overenskomsterne og vigtigheden af et stærkt fagligt fællesskab. Det sker blandt andet via foreningens tillidsrepræsentant-uddannelse, som i disse år videreudvikles med øget fokus på organisering, eksempelvis som led i DS 2022-projektet, der har til formål at sikre, at DS også i fremtiden er en stærk og aktiv fagforening.

Indsatsen på Dansk Socialrådgiverforenings facebook-side skal ses som et supplement til dette arbejde.

Tanken er blandt andet, at tillidsfolk og menige socialrådgivere kan bruge opslagene som baggrund for at diskutere overenskomsternes betydning, blandt andet i forbindelse med indsamlingen af socialrådgivernes krav til OK18-forhandlingerne.

» Læs mere om OK18