Samråd om Odensesag: Minister fremhæver lavere sagstal

Socialminister Karen Ellemann var kaldt i samråd om de ulovlige lukninger af børnesager i Odense. Her udtrykte hun stor interesse for Sveriges-modellen med lavere sagstal som middel til at sikre kvaliteten i indsatsen på børneområdet.

I Odensesagen var der en modig socialrådgiver, som råbte vagt i gevær. Men det er ikke en selvfølge, at socialrådgiverne tør råbe op på den måde, understregede Liberal Alliances socialordfører, Laura Linddahl, over for social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) den 29. september under det samråd, som hun selv havde indkaldt ministeren til.

– Hvordan sikrer vi, at vi får de her sager belyst, spurgte Laura Linddahl ministeren og søgte desuden svar på, om Karen Ellemann mente, at sagen, hvor kommunen bevidst har brudt loven, ikke skal have konsekvenser for eksempelvis politikerne i Odenses byråd

Minister: Kan ikke udtale mig om Odense-sag

Minister Karen Ellemann pointerede dog, at hun ikke kunne udtale sig om den konkrete sag fra Odense Kommune.

– Jeg kan ikke vurdere, om Odenses besparelser er ulovlige. Kommunens beslutning er omfattet af Kommunaltilsynet, som skal påse, at kommunerne overholder loven, og hvis jeg som minister udtaler mig om lovligheden af besparelserne, vil jeg fratage dem muligheden for at få sagen behandlet.

Da Ombudsmanden efter henvendelse fra Dansk Socialrådgiverforening er gået ind i sagen, bliver sagen ikke i øjeblikket behandlet i Kommunaltilsynet. Men alene muligheden var nok til, at ministeren ikke kunne udtale sig, pointerede hun.

Karen Ellemann understregede dog, at kommunerne skal overholde loven, og at hun forventer, at kommunerne lever op til deres ansvar for kvaliteten i sagsbehandlingen.

– Og hvis der er brodne kar, så er der instanser, man kan gå til, eksempelvis Ankestyrelsen og Kommunaltilsynet.

Kommunernes praksis i modstrid med lovens ånd

Socialdemokraternes socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, advarede dog om, at det ikke kun er i sager med direkte lovbrud, at der er problemer.

– Èn ting er klokkeklare lovbrud, hvor der er et sanktionssystem. Det, som bekymrer mig, er, at vi ser sager, hvor kommunernes praksis er på direkte kollisionskurs med vores intention med loven, uden at det nødvendigvis medfører egentlige lovbrud. Der er mennesker, som får deres liv ødelagt.

Karen Ellemann påpegede, at der allerede er taget mange vigtige initiativer til at sikre kvaliteten i kommunernes sagsbehandling, og at der er gode vejledningsværktøjer til kommunerne, eksempelvis Socialstyrelsens taskforce.

Her pointerede Dansk Folkepartis Karina Adsbøl, at Odense Kommune specifikt havde takket nej til besøg fra taskforcen. Hun spurgte, om ministeren vil gøre det muligt at pålægge kommunerne at tage imod besøg fra taskforcen for at få rettet op på problemerne.

Det afviste ministeren dog.

– Kommunerne skal se vores initiativer som hjælpende hænder. Derfor skal eksempelvis taskforcen sælges som en hjælp og ikke som ”nu kommer vi med den store hammer,” sagde hun.

Minister vil udbrede Sveriges-modellen

SF’s socialordfører, Trine Torp bad socialministeren svare på, om hun anerkendte, at antallet af sager på socialrådgivernes bord har betydning for kvalitet og retssikkerhed, og om ministeren vil sikre, at kommuner har ressourcer nok til det vigtige myndighedsarbejde.

Karen Ellemann afviste at lovgive om sagstal i kommunerne, men udtrykte stor entusiasme for Herning Kommunes arbejde med Sveriges-modellen, som blandt andet involverer lavere sagstal og tættere kontakt til udsatte familier.

– Snart skal vi mødes i satspuljeforhandlingerne, og her er modellen fra Herning absolut på mit arbejdspapir, sagde hun.

Derved spillede ministeren direkte ind i et forslag fra Socialdemokraterne om at afsætte 100 millioner kroner af satspuljemidlerne til at udbrede Sveriges-modellen på børneområdet til alle danske kommuner.


Samråd forsinker Ombudsmandens redegørelse

Folketingets Ombudsmand satte 16. september behandlingen af Dansk Socialrådgiverforenings klage over Odense Kommunes ulovlige lukning af en række børnesager på stand-by frem til samrådet den 29. september.

Det skyldes, at Ombudsmanden ifølge loven ikke kan gå videre med en sag, hvis Folketinget eller et af dets udvalg har taget stilling til den.

Eftersom der under samrådet udelukkende blev orienteret om Odense-sagen, har Ombudsmanden efter samrådets afslutning mulighed for at genoptage behandlingen af DS’ klage.