Syg i ferien – hvad har jeg ret til?

Hvis du er så uheldig at blive syg under din ferie, kan du få erstatningsferie. Men der gælder forskellige regler afhængig af, om du bliver syg, når din ferie begynder eller under ferien.

Reglerne i forhold til sygdom og ferie afhænger af, om du bliver syg før eller under din ferie.

Hvis du er syg, når din ferie begynder, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du holder ferie. Du har ret til at udskyde ferien til et andet tidspunkt i ferieåret. Og du skal huske straks at melde dig syg hos din arbejdsgiver.

Hvis du bliver rask inden udløbet af den planlagte ferie, skal du raskmelde dig hos din arbejdsgiver og meddele, om du ønsker at afvikle resten af ferien eller genoptage arbejdet. Det vil som udgangspunkt kun være resten af den planlagte ferie, du kan holde. Og du skal aftale afvikling af den udskudte ferie med din arbejdsgiver.

Erstatningsferie – sygdom skal dokumenteres

Hvis du bliver syg, efter din ferie er begyndt, og har optjent 25 dages betalt ferie, vil du have ret til erstatningsferie efter de første fem sygedage. Hvis du har optjent mindre end 25 dages betalt ferie, vil du have ret til erstatningsferie efter et forholdsvist færre antal sygedage.

For at få ret til erstatningsferie skal du kunne dokumentere din sygdom, og du skal selv betale omkostningerne til dokumentationen. Udgangspunktet er, at du skal fremvise en lægeerklæring eller lignende dokumentation gældende fra og med første sygedag.

Hvis du bliver syg igen

For resten af ferieåret gælder det, at hvis du skulle være så uheldig at blive syg i din ferie igen – så har du ret til erstatningsferie fra første sygedag, fordi du så har afviklet de fem ”karensdage”.

» Læs mere om feriereglerne