Arbejdstilsynet sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø

I 2015 gennemfører Arbejdstilsynet et særligt tilsyn af det psykiske arbejdsmiljø på socialrådgiverarbejdspladser. En række kommuner har fået påbud i løbet af de seneste år, og netop påbud kan være med til at skabe forbedringer.

Mange socialrådgiverarbejdspladser vil i løbet af 2015 få et særligt tilsyn fra Arbejdstilsynet.
Tilsynet vil sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø – det vil sige vold og trusler, stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav, mobning samt psykisk førstehjælp ved traumatiske hændelser. Det er alt sammen områder, som Arbejdstilsynet har mulighed for at give påbud inden for.

Påbud gav bedre arbejdsmiljø

Netop påbud er der udstedt til socialrådgiverarbejdspladser i en række kommuner. Det gælder blandt andet Holbæk Kommunes Familiecenter.

– Antallet af klager fra borgere, politikere og samarbejdspartnere fyldte rigtig meget. De ansatte selv klagede over et stort arbejdspres, uens arbejdsgange og følelsen af at stå alene med problemerne, siger projektleder i kommunens HR & Arbejdsmiljøafdeling, Line Holm Jacobsen, ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø.

På baggrund af påbuddet igangsatte kommunen et projekt på tværs af centerets tre afdelinger, som skulle forbedre arbejdsmiljøet. Den indsats er lykkedes, vurderer Christine Schou, arbejdsmiljøkonsulent og sagsbehandler i Handicapafdelingen:

– Vi samarbejder og koncentrerer os om at yde den bedst tænkelige faglige hjælp til vores udsatte borgere. Og jeg er overbevist om, at folk vil anbefale andre at søge ledige stillinger hos os, hvis vi spurgte i morgen. Sådan var det ikke for to år siden.

Tilsyn sker på politisk initiativ

Årsagen til den ekstraordinære tilsynsindsats er, at regeringen i 2012 indgik en politisk aftale ”Et godt og langt arbejdsliv for alle”.

I aftalen står:
”Der er behov for, at der kommer ekstra fokus på at styrke indsatsen mod psykisk nedslidning. Derfor ønsker regeringen, at der bliver gennemført målrettede tilsyn de steder, hvor ansatte er særligt udsatte for psykisk nedslidning. Problemer, der blandt andet kan findes inden for hjemmeplejen, på døgninstitutioner, i psykiatrien og blandt lærere, sygeplejersker og socialrådgivere.”

Tilsynsbesøget aftales på forhånd ved, at den tilsynsførende kontakter arbejdspladsen og aftaler det konkrete besøg, blandt andet  for at få et overblik over arbejdspladsen og for at sikre, at både leder og arbejdsmiljørepræsentant kan være til stede.