Finanslov: Arbejdsmiljø og udsatte betaler

Udsatte ledige, flygtningefamilier og socialrådgivernes arbejdsmiljø finansierer finanslovens skattelettelser. Aftalen skærer på tilsynet med offentligt ansattes arbejdsmiljø og vil medføre øget fattigdom, lyder kritikken fra Dansk Socialrådgiverforening.

Regeringens kontanthjælpsloft, som blev offentliggjort 18. november, skærer flere hundrede millioner kroner på sociale ydelser til udsatte ledige og familier. Disse besparelser kommer oven i den nye integrationsydelse, som vil sende en række flygtningefamilier ned under den fattigdomsgrænse, regeringen også for nyligt afskaffede.

Regeringen forventer, at kun cirka 700 af de borgere, som rammes af kontanthjælpsloftet, og godt 400 af de, som rammes af integrationsydelsen, vil have mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Samtidig sparer regeringen 500 millioner kroner på den indsats, som ellers skulle hjælpe kontanthjælpsmodtagerne i job. Det kommer blandt andet til at ramme mentorordningen.

I den netop indgåede finanslovsaftale for 2016 står det klart, at besparelserne bliver brugt på blandt andet skattelettelser, billigere biler og fastfrysning af grundskylden.

Prisen betales altså blandt andet af udsatte ledige, som i 8 ud af 10 tilfælde  ikke er jobparate, og som derfor ikke har mulighed for at reagere på regeringens økonomiske incitamenter, pointerer Majbrit Berlau.

– Samfundets allermest udsatte – langtidssyge samt borgere med psykiske diagnoser og misbrugsproblemer – får forværret deres levevilkår markant, mens der er forbedringer for de bedst stillede, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau om aftalen, som er indgået mellem Venstre-regeringen og Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti.

Socialrådgivernes arbejdsmiljø står for skud

Finansloven skaber både mere ulighed og forværrer socialrådgivernes muligheder for at skabe fremdrift for udsatte familier og give udsatte ledige fodfæste på arbejdsmarkedet, påpeger Majbrit Berlau.

Oven i dette bliver Arbejdstilsynet i de kommende år kraftigt reduceret. Der bliver skåret i selve tilsynet, og det kan være med til at forringe arbejdsmiljøet for socialrådgiverne, advarer DS-formanden.

– Det er helt uacceptabelt, at man skærer i Arbejdstilsynet og fjerner penge fra de særlige tilsynsindsatser. Vi ved, at mange socialrådgivere har et presset arbejdsmiljø. Derfor er det uforståeligt, at regeringen vælger at spare på arbejdsmiljøet. Det er en meget kortsigtet prioritering, som kan vise sig at blive dyr, for vi ved, at samfundet kan spare mange penge ved at forebygge stress, vold og trusler, siger hun.

Også FTF, Dansk Socialrådgiverforenings hovedforbund, kritiserer nedskæringerne på Arbejdstilsynet. FTF advarer om, at finansloven vil skade velfærden.