Eksperter enige med DS: Faglighed skal i centrum i afgørelser om førtidspension

DS har undersøgt, hvem der konkret sidder med de endelige afgørelser i sager om førtidspension i en række kommuner. Nu har Politiken fulgt op med en større rundspørge, der viser, at der er meget store forskelle kommunerne imellem.

Eksperter enige med DS:  Faglighed skal i centrum i afgørelser om førtidspension

Det er Politiken Research, der har foretaget rundspørgen, hvor 81 kommuner har svaret. I mange kommuner bliver borgere indstillet til førtidspension af et bredt sammensat rehabiliteringsteam af fagfolk, men derefter kommer afslag fra kommunens pensionsnævn, der sidder med den endelige afgørelse.

Det viser sig, at det er forskelligt, hvem kommunerne udpeger til at sidde i de magtfulde pensionsnævn. Nogle steder er det chefer med juridisk og økonomisk baggrund, andre steder socialrådgivere, HK’ere eller jurister fra kommunens forvaltninger. Nogle steder godkender nævnet altid indstillingen fra fagfolkene. Andre steder bliver de ind imellem afvist. Forskellene er problematiske, lyder det fra både DS og eksperter.

Fokus på faglighed frem for budget

– Faglighed om det sociale, det sundhedsmæssige og det beskæftigelsesmæssige skal være mere i højsædet end kommunens budget, siger DS-formand Majbrit Berlau.

Og Iben Nørup, arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet, er enig. Til Politiken udtaler hun:

– Vi ved fra praksis, at det ikke er ligegyldigt, hvem der vurderer. Om det er en socialrådgiver, en psykolog, en jobcenterchef, en økonom, eller en cand. polit, siger hun.

Hvis man kigger på tal fra Danmarks Statistik, viser det sig for eksempel, at langt flere får førtidspension i Norddjurs Kommune end i Hvidovre. I Norddjurs træffes afgørelsen af en vifte af fagfolk med forskellig social- og sundhedsfaglig baggrund, mens der i Hvidovre sidder to chefer uddannet i offentlig ledelse med afgørelsen.

DS: Retssikkerheden skal være i orden

De store forskelle gør det svært for borgerne at gennemskue, hvem der træffer afgørelserne i de enkelte kommuner, som kun i enkelte tilfælde lægger det åbent frem.

– Vi skal have en åben debat, om retssikkerheden er i orden. Og det skal være mere tydeligt for borgerne, hvordan deres kommune træffer beslutningen, siger Majbrit Berlau.

Hun mener desuden, at vi skal sikre, at et nej til pension følges op med en solid plan om, hvordan personen kommer videre til fleksjob eller anden indsats – noget, der langt fra altid sker.

» Læs mere i artiklerne i Politiken (kun for abonnenter):