Flere kommunale socialrådgivere spares væk

Flere kommuner forventer at nedlægge socialrådgiverstillinger på grund af nedskæringer i næste års budgetter. Der er dog også lyspunkter, blandt andet i Aalborg, hvor kommunen opruster på socialrådgiverfronten.

De kommunale budgetter for 2014 er ved at falde på plads, og i en række kommuner er der udsigt til, at nedskæringerne og afskedigelserne fortsætter.

I Odense Kommune skal der ifølge budgetforliget spares 135 millioner kroner næste år. Besparelserne giver udsigt til, at der skal nedlægges 11 socialrådgiverstillinger alene i kommunens Børn- og Ungeforvaltning. Nogle af de pågældende stillinger er dog allerede ubesatte, fortæller fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Odense Kommune Berit Wolff.

– Der skæres også på foranstaltninger, anbringelser, kurser, videreuddannelse og supervision. Men når man ser på, at der skal nedlægges omkring 70 lærerstillinger og en række dagplejer i kommunen, så ser vi ud til at komme forholdsvist heldigt ud af det. Der er dog også udsigt til, at der skal spares i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, så det er for tidligt at sige præcist hvor hårdt, kommunens socialrådgivere vil blive ramt.

Flere kommuner har udsigt til besparelser, og i en rundspørge foretaget af Epinion blandt 54 borgmestre, forventer mere end hver tredje, at antallet af ansatte i deres kommune vil falde næste år. Kun seks procent tror, antallet stiger. Undersøgelsen siger dog ikke noget om, hvilke typer kommunale stillinger, der skal nedlægges.

Aarhus og København er pressede

Aarhus Kommunes budget for 2014 bærer præg af, at det er valgår, vurderer fællestillidsrepræsentant for kommunens socialrådgivere Trine Quist.

– Vi har været igennem tre hårde år med store besparelser. Så det er fint, at der bliver givet lidt til nogle indsatser. Men det er bare ikke nok til, at det virkelig kan rykke noget.

Københavns Kommunes socialforvaltning har på trods af et større sparekrav igen undgået besparelser på typiske socialrådgiverområder, fortæller fællestillidsrepræsentant Rasmus Hangaard Balslev.

– Vi forventer ingen afskedigelser, hvilket er mægtig positivt i disse tider. Omvendt er der ikke levnet meget plads til investeringer, så alt i alt må budgettet betegnes som en nulløsning.

Aalborg investerer

Aalborg Kommune opruster på børne- og ungeområdet med en investering på 10 millioner i budgettet for 2014. Pengene går blandt andet til gadeplansmedarbejdere, indsatser for fritidsjob til udsatte unge, samt forældrekurser, der skal sikre tidlig tværfaglig indsats. Investeringen kommer efter at kommunen sparede godt 128 millioner på budgettet for 2013.

– Kommunens investeringer giver mulighed for at lave en ekstra indsats målrettet de områder, hvor der er mange udsatte og sårbare børn og unge, som har behov for en helt speciel indsats. For eksempel kan vi med socialrådgivere på gadeplan i de belastede områder nå flere børn og unge med brug for støtte, fortæller Claus Teisen, fællestillidsrepræsentant i Aalborg Kommune.