DS: Rimeligt at Tønderpigen får erstatning

Børn skal kunne få erstatning, hvis de udsættes for svigt fra myndighederne. Afgørelsen illustrerer, at vi som samfund skal blive ved med at rejse krav om, at kvaliteten i det sociale arbejde skal prioriteres, understreger DS' næstformand.

Pigen fra Tøndersagen, en at de største danske sager om sexmisbrug, får 300.000 kroner i godtgørelse af Tønder Kommune, skriver Politiken i dag. Dansk Socialrådgiverforening bakker op om afgørelsen.

– Det er i det hele taget rimeligt, at børn kan få erstatning, hvis de er blevet udsat for svigt fra myndighedernes side. Afgørelsen illustrerer med al tydelighed, at vi som samfund skal blive ved med at rejse krav om, at kvaliteten i det sociale arbejde skal prioriteres, siger Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt, til Politiken.dk.

Efterlyser færre sager

Niels Christian Barkholt efterlyser en bedre politisk prioritering af det sociale område i kommunerne – og at hensynet til barnets tarv altid tages alvorligt.

– Politisk skal man prioritere området, så den enkelte socialrådgiver sidder med et rimeligt antal sager, så de har tid og mulighed for at gøre en forskel og få håndteret problemerne hos familierne. Den mulighed er under pres i dag. Gang på gang har vi lavet undersøgelser, der viser, at socialrådgiverne i en række kommuner har et for højt antal sager.

Dansk Socialrådgiverforenings seneste undersøgelse af socialrådgivernes sagstal viser, at der er stor forskel på, hvor mange børnesager socialrådgiverne har i de enkelte kommuner. Socialrådgivere i kommunen med færrest børnesager pr. rådgiver har et sagstal på 25, mens sagstallet er 85 i den kommune, der har flest sager pr. rådgiver.

DS vil skåne udsatte børn for retssager

Ifølge Politiken fik Tønder Kommune for en måned siden et udkast til en stævning fra pigen. Tønder Kommune valgte frivilligt via sin ansvarsforsikring at betale godtgørelsen til pigen – uden at prøve sagen ved domstolene.

– Det ville være endnu et svigt, hvis pigen skulle udsættes for en lang og opslidende retssag, så det er en fornuftig løsning i den aktuelle sag. Jeg mener ikke, at udsatte og svigtede børn skal trækkes igennem en retssag. Ved at oprette et særligt nævn, der kan afgøre sagerne lige som på sundhedsområdet, vil man kunne sikre børn og unges retssikkerhed og skåne dem for en retssag, siger Niels Christian Barkholt.