DS’ kompetencefonde for kommunalt og regionalt ansatte – statsstøttede efteruddannelser 2019

DS’ kompetencefonde yder ikke tilskud til diplom-, akademi- og masteruddannelser, hvortil der kan søges statsstøtte. Det fremgår af aftalerne bag kompetencefondene.

Får man statsstøtte, kan man ikke søge kompetencefondene om restfinansiering herunder tilskud til bøger, transport mm.
Statsstøtten gives til særlige målgrupper. Det er overladt til uddannelsesinstitutionerne at vurdere, om man er omfattet at målgruppen for tilskud.

Den Sociale Diplomuddannelse på børne- og ungeområdet

Med tilskud fra Socialstyrelsen er en lang række moduler gratis at deltage i, når man er indenfor målgruppen:

”Alle der arbejder med børn og unge med behov for særlig støtte i henhold til Serviceloven kapitel 11 – både sagsbehandlere, der træffer afgørelser i en indsats, de leverandører der udfører indsatsen og medarbejdere i de almene tilbud, som i deres daglige arbejde har tæt samarbejde med sagsbehandlere”.

Der er tre former for tilskud: lokale hold, regionale hold og tilskudsberettigede moduler. Henvis din kollega til dette link – socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/efteruddannelse/om-efteruddannelse/diplomuddannelsen-pa-borne-og-ungeomradet – og bed ansøger eventuelt om at kontakte en af de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelserne.

Master i udsatte børn og unge

Socialstyrelsen yder fortsat tilskud på 25.000 kr. pr. semester og uddannelsen udbydes af AAU.

Læs om formål og tilskud på Socialstyrelsens hjemmeside

For at komme betragtning til tilskuddet, skal en række krav opfyldes. Du kan læse om dem her på AAU´s hjemmeside

På beskæftigelsesområdet

STAR meddeler stadig i juli 2019, at der ikke er truffet beslutning om hvilke moduler på beskæftigelsesområdet, der skal være tilskudsberettigede i 2019.
Husk at DS’ Karrieretelefon har åben for telefoniske medlemshenvendelser hver mandag kl. 15.00 – 18.00