DS: Tilsynsreform må ikke føre til tab af faglighed

Regeringens tilsynsreform kan skabe klarere rammer for sociale døgntilbud. Rigtigt gennemført kan det komme anbragte børn og voksne til gode, mener Dansk Socialrådgiverforening, der opfordrer kommunerne til at huske fagligheden.

Dansk Socialrådgiverforening hilser velkommen, at regeringen med det udkast til en tilsynsreform, der blev offentliggjort onsdag, vil styrke godkendelse og tilsyn med sociale døgntilbud. Formand Bettina Post roser, at kvalitetskravene til de sociale tilbud bliver skærpet ved, at kriterierne for godkendelsen bliver udbygget væsentligt og ved, at tilbuddene fremover skal bedømmes ud fra faste, faglige kvalitetsindikatorer.

Godkendelse og tilsyn udbredes til en række nye tilbud, herunder længerevarende botilbud til voksne, der hidtil ikke har skullet godkendes. De fleste plejefamilier vil fremover også skulle godkendes efter de nye regler. Opgaven samles i nye enheder, der placeres i fem endnu unavngivne kommuner.

– Godkendelse og tilsyn har i mange år ført en omtumlet tilværelse. Fra kommunerne til amterne og derefter tilbage til kommunerne igen ved kommunalreformen. Nu skal de så flytte igen. Baggrunden er, at vi har set tilfælde, hvor tilsynene ikke har været gode nok. Der er store forskelle i, hvordan man fører tilsyn i de enkelte kommuner, og det skal altså løses med øgede kvalitetskrav og en koncentration af opgaven. Det er nok urimeligt over for de kommuner, der faktisk har etableret en ordentlig indsats, men det er altså konsekvensen af, at nogle har svigtet, siger Bettina Post.

Kvalitet kræver socialfagligt personale

Socialrådgiverformanden peger på, at der i mange kommuner i dag er et kvalificeret socialfagligt personale, som varetager opgaverne med både den generelle godkendelse og tilsyn og med det individuelle tilsyn med det enkelte barn/voksne. En del af deres opgaver vil overgå til de nye enheder, og det kan der være flere problemer i, mener hun.

– Jeg frygter, at det kan føre til tab af faglighed, at opgaverne nu igen-igen skal flyttes. I værste fald kan kvalificerede medarbejdere blive fyret ude i kommunerne. Det så vi i amterne i 2007, og det risikerer vi at skulle til igen. Vi opfordrer kommunerne til at bruge de ressourcer, der kan frigøres, når de nye centre etableres, til at styrke det individuelle tilsyn og især til at mindske sagstallet, så de enkelte sagsbehandlere får bedre tid til at sikre en kvalificeret indsats i den enkelte sag. Vi vil også kraftigt opfordre til, at de nye centre bemandes med tilstrækkeligt socialfagligt personale. Det er en forudsætning for, at målet om bedre kvalitet kan nås, siger Bettina Post.