DS: Serviceloven skal også gælde udsatte asylbørn

Serviceloven bør gælde alle børn, uanset om de har lovligt ophold i Danmark eller ej. Det mener Dansk Socialrådgiverforening, som har påpeget, at loven er uklar – og det kan betyde, at udsatte asylbørn ikke får den hjælp, de har brug for.

Før 2014 var alle børn i Danmark omfattet af serviceloven, der netop skal hjælpe udsatte børn. Men en ændring i vejledningen betyder, at børn uden lovligt ophold ikke længere er omfattet. I dag er det sådan, at børn af asylansøgere og andre børn, der ikke har lovligt ophold i Danmark, hører under udlændingeloven. Det betyder, at det er udlændingestyrelsen, der i sidste ende skal beslutte, om et barn uden lovligt ophold skal have hjælp, hvis det mistrives – og om barnet eksempelvis skal tvangsfjernes.

Men det sikrer ikke børnene godt nok, påpeger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, som i begyndelsen af marts advarede om, at børn af asylansøgere befinder sig i en juridisk gråzone. Det samme gjorde Kommunernes Landsforening (KL) og Red Barnet.

Serviceloven skal gælde alle børn

Majbrit Berlau udtalte sig til en række medier, og til dr.dk sagde hun blandt andet:
– Står det til os, skal Serviceloven gælde alle børn, uagtet om de har lovligt ophold eller ej. Børn er børn, og vi er voksne mennesker, der har et ansvar for at sikre børns trivsel. Det, synes jeg, ligger i forlængelse af det almindelige voksenansvar, men også i forlængelse af børnekonventionen.

Hun understregede, at udlændingeloven ikke sikrer børn af asylansøgere tilstrækkeligt.

– Det er kommunerne, der er dygtigst til at tage sig af det her. De har fagkundskaberne, de har apparatet, indsatserne. De har ekspertisen til at kunne tage sig af børnesager, og det kræver, at kommunerne også får adgang til at gøre det.

DS: Uklar lovgivning

Majbrit Berlau vurderer, at der er risiko for, at børn af asylansøgere ikke får den rigtige hjælp, hvis ikke kommunerne selv kan gribe ind.

– Det er helt oplagt, at der vil være omsorgssvigtede børn blandt børn af asylansøgere. Der er tale om børn i en sårbar situation med forældre, der har oplevet krig, flugt og utryghed. Måske kan forældre ikke tage hånd om deres børn, fordi de er voldsomt traumatiserede. Barnets trivsel bør stå over alt andet, og derfor er det kritisabelt, at lovgivningen på området er uklar og efterlader tvivl om, hvilken lov og hvilke myndigheder, som kan og skal gribe ind i sådanne sager.

Socialminister Karen Ellemann (V) har slået fast, at ansvaret for omsorgssvigtede børn af asylansøgere ligger hos udlændingemyndighederne – også selv om der er tale om en anbringelsessag. Ministeren pointerer over for dr.dk, at hun mener, at lovgivningen på området er rimelig klar, men med henvisning til, at KL tilbage i 2015 har efterlyst klare retningslinjer på området, har hun nu bedt sine embedsmænd om at lave nogle juridiske vurderinger af, om der er brug for præciseringer i de forskellige love.

Børn uden lovligt ophold

  • Før 2014 var alle børn i Danmark omfattet af serviceloven, der netop skal hjælpe udsatte børn. Men en ændring i vejledningen betyder, at børn uden lovligt ophold ikke længere er omfattet af serviceloven.
  • Hvis der opstår mistanke om, at et barn uden lovligt ophold mistrives, er det i øjeblikket sådan, at man skal rette henvendelse til Udlændingestyrelsen. Styrelsen kan herefter bede en kommune om en vurdering af sagen og en indstilling til eventuelle foranstaltninger. Det er Udlændingestyrelsen, der i sidste ende skal godkende og betale for eventuelle foranstaltninger.
  • Reglerne på området har skabt problemer i en sag, hvor tre børn af en asylansøger blev tvangsfjernet af kommunen, men hvor Ankestyrelsen efterfølgende har slået fast, at der ikke var hjemmel i lovgivningen.