Hver anden socialrådgiver: Lave ydelser rammer unge hårdt

Hver anden socialrådgiver kan allerede nu se, at kontanthjælpsreformens lave uddannelseshjælp giver de unge problemer, viser ny undersøgelse. Alarmerende, siger DS. Beskæftigelsesminister opfordrer kommuner til at gøre sig umage med visitationen.

Cirka hver anden socialrådgiver på jobcentre kan allerede nu se, at unge under 30 år har fået alvorlige problemer på grund af den lavere uddannelsesydelse, som er en konsekvens af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar.

Det viser en ny undersøgelse  fra Dansk Socialrådgiverforening, som socialrådgivernes formand debatterede med blandt andre beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) på Folkemødet på Bornholm.

Her afviste ministeren, at de lave ydelser til uddannelsesparate unge er fattigdomsskabende. Hun understregede dog, at hendes præmis forudsætter, at kommunerne kun vurderer unge uddannelsesparate, hvis de reelt er det.

– Det kræver, at visitationen er fuldstændig rigtig hver eneste gang. Vi kan ikke være den her reform bekendt, hvis de unge ikke får den hjælp, de har brug for, for at komme videre. Det er ikke meningen, at man skal leve måneder eller år på uddannelseshjælp, sagde Mette Frederiksen.

DS efterlyser tidsgrænse for uddannelseshjælp

Dansk Socialrådgiverforening advarede allerede inden, kontanthjælpsreformen blev vedtaget, om, at de nye lave ydelser vil være problematiske for unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år.

– Nu fortæller vores medlemmer, at den lave ydelse er en alvorlig barriere for udsatte unge i forhold til at komme videre i livet. Det er et alarmerende resultat, og selv om det for os ikke er overraskende, så bør politikerne tage det alvorligt og hæve ydelsen, så den bliver til at leve af, siger Majbrit Berlau og uddyber:

– Politikerne bør overveje at sætte en tidsgrænse på max 12 måneder, så unge, der har så alvorlige problemer, at de alligevel ikke kan tage en uddannelse, er sikre på at blive visiteret aktivitetsparate med henblik på at få den korrekte helhedsorienterede indsats og som nævnt en ydelse, der er til at leve af.

Dansk Socialrådgiverforenings undersøgelse er lavet i parløb med Rådet for Socialt Udsatte, som samtidig har gennemført en undersøgelse af, hvordan borgerne oplever reformerne. Og her bekræftes bekymringen for konsekvenserne af de lave ydelser.

Minister: Reformhastigheden har været for høj

Undersøgelsen viser også, at over halvdelen af socialrådgiverne oplever flere arbejdsmiljøproblemer, siden reformerne trådte i kraft. Reformhastigheden og flere arbejdsopgaver som følge af reformkravene angives sammen med for høje sagstal som de væsentligste årsager til arbejdsmiljøproblemerne.

Og det affødte følgende erkendelse fra ministeren på Folkemødet:

– Der har været pres på reformerne, og der er også reformer, hvor der har været lidt for kort aftræk tidsmæssigt – det indrømmer jeg gerne.