Stort tilskud til efteruddannelse i rehabilitering

DS har været med til at sikre ny uddannelsespulje. Socialrådgivere kan for cirka 2000 kroner tage ny efteruddannelse om rehabilitering. Normalt koster det 10.000 kroner at tage uddannelsen, som skal understøtte implementeringen af førtidspensionsreformen.

Dansk Socialrådgiverforening har i forbindelse med førtidspensionsreformen efterlyst, at det skulle være muligt at få tilskud til deltagelse i den nye efteruddannelse om rehabilitering på diplomniveau. Og det er nu lykkedes.

Efter at Dansk Socialrådgiverforening gennem længere tid har været i dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen om muligheden for at give tilskud til deltagelse i diplom-modulet ”Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen”, har styrelsen nu oprettet en uddannelsespulje.

Det sker for at understøtte implementeringen af fleks- og førtidspensionsreformen, og i 2013 er der afsat fem millioner kroner til uddannelse af medarbejderne i kommunerne. Det svarer til, at omkring 625 kommunalt ansatte medarbejdere kan få tilskud til efteruddannelsen.

Midlerne fra uddannelsespuljen kan anvendes både til arbejdspladsrettede forløb og til forløb med individuel tilmelding.

Tilskud reducerer pris med 80 procent

Normalt koster det cirka 10.000 kr. i deltagerbetaling, når en medarbejder tilmeldes diplom-modulet ”Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen”. Med den nye mulighed for støtte giver Arbejdsmarkedsstyrelsen et tilskud på 8000 kroner pr. deltager til uddannelsesinstitutionen, og det svarer til 80 procent af det samlede uddannelsesgebyr. De resterende udgifter på cirka 2000 kroner forudsættes betalt af arbejdsgiveren.

Socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, er glad for, at implementeringen af fleks- og førtidspensionsreformen styrkes med mulighed for efteruddannelse til en favorabel pris.

– Der kommer mange lovgivningsmæssige krav til socialrådgivernes arbejde, så det er helt nødvendigt, at socialrådgiverne får mulighed for at deltage i kompetencegivende efteruddannelse. Det nye diplommodul skal være med til at sikre, at socialrådgiverne blandt andet kan koordinere og tilrettelægge ressourceforløbene, som er et centralt element i førtidspensionsreformen. Det er positivt og banebrydende, at Arbejdsmarkedsstyrelsen kan se perspektiverne i at lave puljer til kompetencegivende efteruddannelse, siger Majbrit Berlau.

Tilmelding til uddannelsen

Det er Dansk Socialrådgiverforening, som sammen med Kommunernes Landsforening og professionshøjskolerne har taget initiativ til at udvikle efteruddannelsen ”Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen” på diplomniveau til socialrådgivere.

Uddannelsen udbydes af professionshøjskolerne.