Flekstidsaftale – husk den er et medarbejdergode!

Flekstidsaftaler er et medarbejdergode. Flekstid er baseret på gode hensigter om at gøre arbejdslivet lidt nemmere. Den skal hjælpe arbejdstagere til en større fleksibilitet i arbejdslivet, så det er muligt at møde lidt senere, hvis børnene har brug for ekstra-kram en decembermorgen, eller en tandlægetid kan nås om eftermiddagen.

I 1990´erne blev flekstid aftalt på mange offentlige arbejdspladser. Før flekstidsaftalerne blev indført, var arbejdstiden fastlagt med daglige faste mødetider, f.eks. kl. 8.00 – 16.00. Skulle man gå før eller havde brug for at møde lidt senere, skulle man have tilladelse. Sådan er det ikke længere på de arbejdspladser, hvor der er indgået en flekstidsaftale.

Flekstidsaftaler er et medarbejdergode. Flekstid er baseret på gode hensigter om at gøre arbejdslivet lidt nemmere. Den skal hjælpe arbejdstagere til en større fleksibilitet i arbejdslivet, så det er muligt at møde lidt senere, hvis børnene har brug for ekstra-kram en decembermorgen, eller en tandlægetid kan nås om eftermiddagen.

Flekstidsaftalen har aldrig været arbejdsgivers redskab til at kræve overarbejde eller undlade at forholde sig til, om arbejdsmængden var svarende til den tid, der blev afsat.

På TR-netværksmøderne i november og december 2018 gik vi i dybden med de lokale flekstidsaftaler. Hver enkelt aftale blev set efter, og der blev talt om “skufferegnskab”, om rammer for maksimum og minimum i forhold til overskud eller underskud af timer, og om manglende eller fælles forståelse blandt kollegaerne for brugen af flekstid.

De mange forskellige opfattelser af hvad en flekstidsaftale kan anvendes til, bragte drøftelserne videre til de mange dilemmaer, man som TR kan stå i, når mange interesser er i spil.

Tag fat i din konsulent, hvis du tænker, at du og din klub har brug for at drøfte jeres fælles forventninger til arbejdstid på din arbejdsplads.