Ansætter I også socialrådgiverstuderende på din arbejdsplads?

Det behøver der ikke være noget galt med. Tværtimod. Men som TR kan du med fordel være opmærksom på disse forhold.

I mange kommuner og på visse statslige arbejdspladser ansættes der socialrådgiverstuderende i de såkaldte studentermedhjælperstillinger. Det behøver der ikke være noget galt med. Tværtimod. Anvendt på den rette måde kan der være en række fordele for både den studerende og de færdiguddannede socialrådgivere på arbejdspladsen og dermed det socialfaglige arbejde.

Men det kan hurtigt ende et helt andet sted, hvor begejstringen ikke blomstrer. Som TR kan du derfor med fordel være opmærksom på forskellige forhold, hvis I allerede har socialrådgiverstuderende ansat på din arbejdsplads:

  • Den studerende er ikke færdiguddannet og skal derfor heller ikke have en stilling eller varetage opgaver, som var vedkommende færdiguddannet socialrådgivere. Det vil sige, at  vedkommende ikke bør være alene-ansvarlig for en sagsstamme – uanset hvor begrænset den måtte være.
  • Der bør altså altid være tilknyttet en socialrådgiver til at guide, sparre og tage ansvar for de faglige beslutninger og skøn.
  • Hvis I bruger socialrådgiverstuderende, så må det selvsagt ikke være svaret på arbejdsmiljøudfordringer eller svaret på at afvikle en sagspukkel, som færdiguddannede bør ansættes til.
  • Opgaverne skal matche kompetenceniveauet hos den studerende og det uddannelsesniveau, den studerende er på.
  • Hvor mange timer ansættes de studerende – en fuldtidsstilling er meget for en studerende. Hvis man ansætter studerende på fuld tid, bør du som TR afdække baggrunden herfor – spørg både den studerende og ledelsen.
  • Studentermedhjælpere ansat på offentlige arbejdspladser har naturligvis også krav på ansættelseskontrakt/brev, hvoraf opgaver og ansvar fremgår.

Bemærk at studentermedhjælpere altid ansættes på en HK-overenskomst – på DS’ overenskomst kan vi kun ansætte færdiguddannede socialrådgivere. I det øjeblik vedkommende er færdiguddannet som socialrådgiver, skal vedkommende derfor over på DS’ overenskomst – forudsat at den nyuddannede udfører socialrådgiverarbejde.

P.S. Det er en rigtig god ide også at byde den studerende velkommen i DS’ faglige fællesskab – overvej om studerende ikke også skal inviteres med til eksempelvis klubmøder.