Statsminister roser ansatte i jobcentre

Medarbejderne på alle landets jobcentre knokler, så godt det er muligt, inden for den ramme de har, sagde statsministeren i sin åbningstale. DS’ formand glæder sig over udtalelserne – og løftet om, at der skal gøres op med skemaer og papirbøvl.

Der var ros til de ansatte i jobcentrene, da statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) holdt sin åbningstale i Folketinget 1. oktober.

– Jeg er ikke i tvivl om, at medarbejderne på alle landets jobcentre knokler, så godt det er muligt inden for den ramme, de har, sagde Helle Thorning-Schmidt.

Trods roserne, var der kritik af systemet, som ifølge Thorning skal være mere virksomhedsrettet.

– Beskæftigelsessystemet er blevet for meget system og for lidt beskæftigelse. Det er ikke fordi, der mangler penge. Det er jeg helt overbevist om, pointerede statsministeren og uddybede:

– Problemet er, at rammen er bygget af for mange skemaer og papirbøvl. Og det spænder ben for den vigtige samfundsopgave, der skal løses.

Tillid og afbureaukratisering

Socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, glæder sig over statsministerens udtalelser.

– Statsministeren har ret i sin analyse. Det er i høj grad politikernes ansvar, hvad der sker ude i jobcentrene. Det er især bureaukrati og kontrol, der spænder ben for en håndholdt og helhedsorienteret beskæftigelsesindsats.

– Det er nu, at politikerne skal vise, at de har tillid til de ansatte i jobcentrene og få ryddet op i de mange regler siger Majbrit Berlau, der ser frem til, at Carsten Koch-udvalget inden årsskiftet kommer med sine anbefalinger til en reform af beskæftigelsesindsatsen.

Fysisk og psykisk syge sidestilles

I åbningstalen satte statsministeren også fokus på de psykisk syge, og sagde blandt andet:

– Det er på tide, at et menneske med depression eller skizofreni bliver taget lige så alvorligt som en patient med brækket ben eller KOL.

Regeringen vil indfase nye patientrettigheder over de næste to år. Statsministeren lovede, at psykisk syge ikke skal vente længere end en måned på behandling, og at forsøg med bæltefri afdelinger skal reducere antallet af bæltefikseringer.

Majbrit Berlau er glad for, at regeringen prioriterer psykiatriområdet.

– Det er opløftende, at regeringen nu vil sidestille psykisk sygdom med fysisk sygdom. Det er der behov for.

DS efterlyser rehabilitering på voksenområdet

Socialrådgivernes formand efterlyser lovinitiativer, som skal sikre en sammenhængende og rehabiliterende indsats på voksenområdet.

– Regeringen har lagt op til en række reformer på voksenområdet. Vi mener, at reformerne bør sikre en sammenhængende og rehabiliterende indsats til borgere med komplekse problemer. Eksempelvis den ufaglærte, enlige mor, der er sygemeldt med dårlig ryg og har svært ved at styre sine to teenagedrenge, der har problemer i skolen. Vi konstaterer, at det netop fremlagte lovkatalog ikke indeholder konkrete forslag, som kan sikre en sammenhængende, rehabiliterende indsats. Det er der brug for, og vi vil kraftigt opfordre socialministeren til at skrue op for ambitionerne og tage fat på de nødvendige reformer.

Læs hele åbningstalen her

Læs lovkataloget her