Spareplaner rammer udsatte borgere

En rundspørge blandt landets største kommuner viser, at spareplaner rammer udsatte borgere og dermed socialrådgivere. København markerer sig som en undtagelse. Her sikrer budgetforliget en opnormering i både børnefamiliecentre og jobcentre.

Socialrådgivernes fællestillidsrepræsentanter i landets største kommuner frygter, at kommunernes spareplaner kommer til at ramme udsatte borgere. I Aarhus er der eksempelvis udsigt til en besparelse på 58 millioner kroner på henholdsvis sociale forhold og beskæftigelse.

Tilfredshed i København

Københavns Kommune er en positiv undtagelse. Her sikrer det netop indgåede budgetforlig opnormeringer i både børnefamiliecentre og jobcentre. Der er for eksempel afsat knap 10 millioner kroner til Børnefamiliecenter København, hvoraf cirka halvdelen går til otte nye stillinger i de såkaldte undersøgelsesteams, som modtager underretninger. Fire millioner kroner skal sikre, at projektet med socialrådgivere i daginstitutioner kan fortsætte.

Derudover afsættes tre millioner kroner til, at jobcentrene kan have hyppigere kontakt med langtidsledige samt ledige, der er i risiko for at miste dagpengeretten – og to millioner kroner til opnormering.

Rasmus Hangaard Balslev, fællestillidsrepræsentant i Socialforvaltningen siger:
– Det er positivt, men også nødvendigt, at der afsættes penge til ansættelser på både jobcentre og børne- og familieområdet. Set i lyset af, at Københavns Kommune – lige som mange andre kommuner – modtager flere underretninger, er det helt oplagt, at der skal opnormeres.

Også fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Anne-Berit Høj Nielsen, er tilfreds med budgetforliget.
– Det giver grund til optimisme på jobcentrene. Jeg forventer, at den styrkede indsats over for udsatte ledige vil resultere i, at flere får overskud til at deltage i beskæftigelsesrettede indsatser – og øge sandsynligheden for, at de kommer ind på arbejdsmarkedet, siger Anne-Berit Høj Nielsen.

Besparelser får ”personalemæssige konsekvenser”

Helt anderledes ser det ud i Aarhus, hvor det forventes, at politikerne har et budgetforlig med besparelser på 151 millioner kroner klar fredag morgen. Fællestillidsrepræsentant Trine Quist siger:

– Det kommer til at gå bredt ud over alle de udsatte borgere endnu engang. Jeg vidste godt, at kommunen skulle spare 151 millioner kroner, men er først lige blevet orienteret mundtligt om, hvor der skal spares. Og på vores område skal der spares 58 millioner kroner, og det kan man ikke, uden at det får personalemæssige konsekvenser.

– Der er en opgivende stemning blandt tillidsfolk og sågar hos nogle ledere. De seneste tre år har stået i besparelsernes tegn. Serviceniveauet er forringet, tilbud er lukket, og vi har skullet sige farvel til kolleger, fortæller Trine Quist, som i næste uge skal deltage i en række møder, hvor budgetforslaget er i høring.

I Aalborg er 330 stillinger truet

Også i Aalborg svinges sparekniven. Kommunen planlægger at spare i alt 128 millioner kroner, og ifølge fællestillidsrepræsentant Claus Teisen betyder det, at flere socialrådgiverstillinger sandsynligvis bliver nedlagt.

Der er forslag om at spare tre socialrådgiverstillinger væk i et kræftrehabiliteringstilbud. Derudover er to netværkskoordinatorer – ud af fire – i det boligsociale arbejde i spil, lige som der er lagt op til at nedlægge tre stillinger i myndighedsenheden på kontanthjælpsområdet.

– Det er sørgeligt, at Aalborg Kommune er i en situation, hvor et rehabiliteringstilbud bliver en del af et sparekatalog. Hvis de tre stillinger nedlægges, er planen, at myndighedsdelen med eksempelvis at udarbejde jobplaner lægges over på kommunens jobcentre – men de har jo ikke samme fagkundskab som dem fra kræftrehabiliteringen – og de har rigeligt travlt i forvejen, siger fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Aalborg Kommune, Claus Teisen og fortsætter:

– Netværkskoordinatorerne har også lavet et fantastisk stykke boligsocialt arbejde. Jeg frygter, at konsekvenserne af besparelserne vil brede sig som ringe i vandet, så det i sidste ende bliver dyrere for kommunen, fordi en del af det forebyggende arbejde går tabt. Det er trist, at vi skal sige farvel til kolleger, der arbejder på områder, hvor der er brug for deres indsats.

Byrådspolitikerne førstebehandler budgettet i dag, torsdag, og i alt er 330 kommunale stillinger i spil.

Odense udenfor farezonen

I Odense skal der også spares, men fællestillidsrepræsentant Berit Wolff håber, at socialrådgiverne ikke bliver ramt af afskedigelser i 2013.

– Der er afskediget rigtig mange i jobcenteret de sidste to år, hvor vi har været igennem tre fyringsrunder. Der er skåret helt ind til benet, hvilket flere og flere stress-sygemeldte vidner om. Vi håber, at vi ikke kommer i farezonen denne gang hverken i jobcentrene eller socialcenteret, men vi ved det ikke endnu, lyder det fra Berit Wolff.