4-dages arbejdsuge i Odsherred Kommune

Med den fire dages arbejdsuge vil Odsherred Kommune gerne undersøge, om medarbejderne oplever større tilfredshed i arbejdslivet, men naturligvis har de også et mål, der handler om øget tilgængelighed for borgerne, primært gennem tidsbestilte aftaler.

Der er som en forsøgsordning indført 4-dages arbejdsuge i Odsherred Kommune med start 15. september 2019.

Formålet med dette er blandt andet at afprøve, om en 4-dages arbejdsuge giver bedre livskvalitet og større produktivitet – i en forsøgsperiode på 3 år. Odsherred Kommune vil gerne undersøge, om medarbejderne oplever større tilfredshed i arbejdslivet, men naturligvis har de også et mål, der handler om øget tilgængelighed for borgerne, primært gennem tidsbestilte aftaler.

Der er 2 forskere fra RUC knyttet til forsøget i form af følgeforskning. De har blandt andet holdt fremtidsværksteder for nogle arbejdspladser, gennemført fokusgruppeinterview med tillidsrepræsentanter, medarbejdere, ledere, chefer samt direktion og borgmester.

Læs mere om aftalen om den fire dages arbejdsuge – det kan jo være, at projektet i Odsherred Kommune giver jer som TR mod og lyst på at tage en dialog lokalt om muligheden for et lignende projekt på jeres arbejdsplads.