Ledige socialrådgivere kan få gavn af dagpengeudspil

Også socialrådgivere kan blive ramt af langtidsledighed med risiko for at falde ud af dagpengesystemet. De hårdest ramte medlemmer vil få gavn af regeringens dagpengeudspil med blandt andet en ny, midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Med regeringens dagpengeudspil ”Ny og bedre indfasning af dagpengereformen” er der spændt et økonomisk sikkerhedsnet ud under de ledige, som risikerer at falde ud af dagpengesystemet. Der er pt. ikke lagt op til permanente ændringer af dagpengesystemet, hvilket Dansk Socialrådgiverforenings formand efterlyste, da dagpengepakken blev lanceret den 14. maj.

Blandt Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer er cirka 4,7 procent berørt af ledighed, hvilket svarer til cirka 700 medlemmer – hvoraf over halvdelen, nemlig 400, er nyuddannede socialrådgivere. Ledighedsprocenten opgjort i ”fuldtidsledige” er 4,1 procent.

Pt. er cirka 100 medlemmer langtidsledige, hvilket vil sige, at de har modtaget dagpenge i 42 uger eller mere inden for de seneste 52 uger.

På nuværende tidspunkt har det ikke været muligt for FTF-A at oplyse, hvor mange af Dansk Socialrådgiverforenings langtidsledige medlemmer, der er udfaldstruede og dermed kan få gavn af dagpengepakken.

Ny ydelse uafhængig af forsørgerpligt og formue

Regeringen foreslår, at den særlige uddannelsesordning forlænges frem til 31. december 2013, og at der indføres en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse pr. 1. januar 2014 til ledige, der falder ud af dagpengesystemet.

Den midlertidige månedlige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af det maksimale dagpengeniveau (eller 10.413 kroner) for ikkeforsørgere og 80 procent for forsørgere (13.884 kroner). Ydelsen er uafhængig af familie- eller formueindkomst.

Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning. Arbejdsmarkedsydelsen bliver nedtrappet gradvist frem mod 2. halvår 2016.

Den særlige uddannelsesordning forlænges frem til 31. december 2013. Og den samlede periode, hvor man kan modtage dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse, kan ikke overstige fire år.

I regeringens udspil skal pengene til den nye ydelse finansieres ved et forhøjet kontingent fra alle a-kassemedlemmer. I en treårig periode skal de betale i gennemsnit 35 kroner mere om måneden efter skat.