Konference: Socialrådgiveres ytringsfrihed er afgørende

Det er et alvorligt problem, når socialrådgivere er bange for at ytre sig offentligt, understreger fællestillidsrepræsentant i Randers Kommune Henrik Manero Hald. Han er blandt talerne ved konference om offentligt ansattes pressede ytringsfrihed.

De dårlige arbejdsforhold for socialrådgiverne i Randers Kommunes Familieafdeling ramte avisernes forsider i september 2014, da socialrådgiveren ”Karen” anonymt trådte frem i Randers Amtsavis og advarede om risikoen for alvorlige svigt i børnesager som følge af socialrådgivernes pressede arbejdsforhold.

Kritikken var dog ikke ny. Både menige socialrådgivere og deres tillidsrepræsentanter havde gentagne gange gjort den kommunale ledelse opmærksom på, at de dårlige arbejdsforhold i afdelingen medførte risiko for lovbrud og svigt af børn. Desuden havde Arbejdstilsynet givet en række påbud, som endnu ikke er efterkommet.

Randers-sager i fokus på konference

Trods de mange forsøg på at råbe ledelsen op, var det først med ”Karens” historie i avisen, at den kommunale ledelse tog kritikken alvorligt.

Forløbet understreger behovet for, at offentligt ansatte er trygge ved at ytre sig om problemer på arbejdspladserne, mener fællestillidstillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Randers Kommune, Henrik Manero Hald.

Han er blandt oplægsholderne på en konference om offentligt ansattes ytringsfrihed, som finder sted 27. april på Borups Højskole i København. Konferencen, som det stadig er muligt at tilmelde sig, er arrangeret af hovedorganisationen FTF, som Dansk Socialrådgiverforening er en del af, samt LO, Akademikerne og Dansk Journalistforbund.

Pres på ytringsfrihed gør det sværere at løse problemer

Forløbet fra Randers Kommunes Familieafdeling er et helt konkret eksempel på, at presset på offentligt ansattes ytringsfrihed udgør et alvorligt demokratisk problem, vurderer Henrik Manero Hald.

– Konkret oplever vi i Randers, at ytringsfriheden er presset ved, at flere medarbejdere frygter, at det kan have ansættelsesmæssige konsekvenser, hvis de udtaler sig åbent. Det er et alvorligt problem set i lyset af, at ledelsen først tog tillidsrepræsentanternes og DS Region Nords kritik alvorligt, da ”Karen” anonymt kontaktede Randers Amtsavis, siger han.

Den pressede ytringsfrihed betød, at han som fællestillidsrepræsentant måtte agere mellemmand mellem ledelse og medarbejdere, da situationen gik i hårdknude.

– Havde ledelsen ageret på en måde, hvor medarbejderne følte sig trygge ved at tale åbent om de problematiske forhold, ville vi have haft et bedre udgangspunkt for at tage hånd om problemerne og finde løsninger, vurderer han.