Debatindlæg

Socialrådgiver-opråb: Politikerne gør vores arbejde sværere, end det behøver at være

Som socialrådgivere ved vi, at børn i mistrivsel, unge med diagnoser, borgere med handicap og udsatte på kanten af samfundet kan komme tilbage på rette spor – for hver dag lykkes vi og vores fagfæller med det. Men som fællestillidsrepræsentanter for socialrådgiverne i 18 kommuner oplever vi, at politikerne gør det sværere for os at lykkes.

02.02.2024

Brug for flere hænder. Velfærden kræver fagprofessionelle med højkvalitetsuddannelse

Sikkerhedsnettet under de fleste danskeres liv er det velfærdssystem, som vi i Danmark har bygget op.

07.03.2022

Opråb til politikere: Børnene betaler den største pris for et liv i fattigdom

Mere end to et halvt år er gået, siden regeringen, SF, Enhedslisten og De Radikale skrev i deres fælles forståelsespapir, at de ville bekæmpe børnefattigdom og indføre en ny fattigdomsgrænse. Nu er forhandlingerne langt om længe i gang. På vegne af de børn og familier, som lever med fattigdommens konsekvenser, vil vi gerne sende en kraftig appel: Børn har ret til at blive beskyttet mod fattigdom i Danmark!

28.02.2022

Opråb fra fagforeningerne: Sådan løser vi corona- og klimakrisen socialt retfærdigt

Hvordan håndterer vi corona, klima og velfærd på én og samme tid? Og hvordan gør vi det socialt retfærdigt, så vi undgår, at regningen sendes videre til dem, der har mindst, og til lønmodtagerne i form af svækket velfærd, øget ulighed og voksende arbejdsløshed? Det er et af de vigtigste spørgsmål, som vi som samfund må forholde os til oven på et kaotisk coronaår.

29.03.2021

Socialrådgivere i fælles opråb: Der bør ydes samme støtte til børn med handikap uanset kommune

Tidspres og økonomi står desværre i vejen for, at kommuner kan give børn med handikap den hjælp, de skal have.

08.09.2020

Lad os sammen kræve rimelige arbejdsvilkår for alle, der arbejder med sårbare mennesker

Socialrådgivere har ansvar for deres egen sagsbehandling, men ikke for urimelige arbejdsvilkår og politikeres beslutninger.

14.06.2020

Alt for mange anbragte børn klarer ikke 9. klasse – det kan gøres bedre

Anbragte børn klarer sig dårligere uddannelsesmæssigt end andre børn, og 7 ud af 10 anbragte børn får ikke får sin 9. klasses afgangseksamen. Dette er desværre ikke overraskende, men rigtig ærgerligt.

11.06.2020

Unge kriminelle: Børn skal ikke kriminaliseres og straffes

Sårbare børn er taberne i det nye Ungdomskriminalitetsnævn. Der er nu gået et år, siden den såkaldte ungdomskriminalitetsreform trådte i kraft.

06.03.2020

Alt for mange anbragte børn bliver fattige og får ikke uddannelse

Selv om der er kommet fokus på tidlige indsatser, er der stadig for mange anbragte børn, der ikke er i trivsel. Derfor bør ministeren skaffe mere viden om, hvad der gør en anbringelse vellykket, og sikre en bedre indsats på tværs af det kommunale område.

11.12.2019

Socialrådgivere: Børnefattigdom er skabt af politikerne – ikke udlændinge

Politikerne misbruger udlændingepolitikken i debatten om børnefattigdom. Adskill diskussionerne, for ellers bliver hullerne i sikkerhedsnettet for store, skriver socialrådgivernes formand.

25.11.2019

Giv kommunerne større råderum til at løfte handicapområdet

Mennesker med handicap bliver mere udsatte, i takt med at kommunerne har svært ved at følge med økonomisk. Derfor skal der politisk handling til, mener foreninger.

01.11.2019

Sundhed i de rette hænder

SOSU-assistenter og socialrådgivere bliver afgørende, hvis den nære sundhedsindsats skal lykkes.

25.10.2019

Socialrådgiverformand til kritikere: I har selv skabt problemerne

Vi skal som samfund gøre langt mere for de mennesker, der af den ene eller anden grund ikke kan tage et arbejde. Det kræver politisk mod at investere i mennesker frem for mistillid, pisk og symbolske slagord om at nedlægge jobcentrene.

02.10.2019

Fagforeninger: Hæv kommuneskatten og red velfærden

DEBAT: Politikerne skal droppe berøringsangsten for skatteforhøjelser og give kommunerne lov til at løfte velfærden mod at opkræve højere kommuneskat, skriver fem fagforeningsmænd.

01.10.2019

Børnetilskud er hårdt tiltrængt

De mange, fattige børn i Danmark har hårdt brug for den beskedne håndsrækning, som de er blevet lovet her og nu. Politikerne må ikke lade regnemodeller trylle en fjerdedel af pengene væk.

30.08.2019

Socialrådgivere: Stress slider også mennesker ned

Fysisk nedslidning fylder meget i debatten om tilbagetrækning, men politikerne må ikke glemme de mange, mange tusind mennesker, der hver dag bliver syge på grund af stress, skriver Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

07.08.2019

Styringen af de offentligt ansatte har taget overhånd

Socialrådgivere er blevet administratorer, pædagoger ’opbevarer’ børn, mens sygeplejersker må have løbesko på for at nå alle patienter. Er det sådan, vi ønsker at bruge de offentligt ansattes faglige kompetencer – eller kan vi finde på klogere løsninger til at lette presset på det offentlige arbejdsmarked?

19.06.2019

Politikerne har selv skabt jobcentrenes udfordringer

Politikerne glemmer, at de selv har skabt udfordringerne for både ledige borgere og socialrådgivere. Problemet er politikernes egen lovgivning, kommunal kassetænkning og besparelser. Det er det, de skal arbejde på at løse efter valget.

05.06.2019

Kritikere er ofte dem, der udvikler arbejdspladsen

De ansatte i den offentlige sektor er dedikerede, dygtige og samvittighedsfulde.

01.04.2019

Uopfordret ansøgning til Løhde: Tag os med på det sociale område

Vi mener, at vores erfaring og viden om praksis på området er helt uundværlige i investeringsfondens samlede arbejde. Derfor søger vi jobbet som repræsentanter i det rådgivende organ for Den Sociale Investeringsfond.

11.03.2019

Vil regeringen det åbne demokrati?

Justitsministeriets forslag til ændring af vejledningen om offentligt ansattes ytringsfrihed modarbejder idealet om åbenhed og gennemsigtighed i den offentlige sektor. Det er demokratisk stærkt betænkeligt.

07.03.2019

Mads Bilstrup: Fattigdom smadrer forestillingen om lige muligheder

Både forskning og erfaringer viser, at fattigdom ikke bidrager med noget som helst positivt for den enkelte eller samfundet. Det er derfor helt uforståeligt, at politikerne bliver ved med at sænke ydelserne for dem, der har det sværest..

01.02.2019

Syv organisationer: Sårbare taber på sundhedsreformen

Regeringen er ved at gentage fejlen fra kommunalreformen i 2007. Man vil sende regionernes højt specialiserede sociale tilbud ud i kommunerne som led i sundhedsreformen.

30.01.2019

Brev om børnefattigdom

20 organisationer sendte 25. januar et brev til Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen med en appel om, at de skal gøre noget ved den stigende børnefattigdom.

25.01.2019

Fattigdom er ødelæggende for hele samfundet

Politikerne har skåret i integrationsydelsen, og antallet af fattige børn er nu oppe på 64.500. Det er beskæmmende for et samfund som det danske.

16.01.2019

Fattigdom er skadeligt – uanset hvor man kommer fra

Socialrådgivere frygter, at børn ende med at blive anbragt på grund af deres forældres fattigdom.

26.12.2018

Skal private investeringer spille en rolle i dansk socialpolitik?

Folketinget behandler i disse dage et forslag, som vil åbne for nye investeringsmodeller på socialområdet. Dansk Socialrådgiverforening og pensionsselskabet Skandia er henholdsvis bekymret og begejstret, men begge efterlyser en grundlæggende og grundig debat om velfærdssamfundets retning.

15.11.2018

Det ville være en katastrofe, hvis der ikke var socialrådgivere på hospitalet

Hjælp fra en socialrådgiver med specialiseret viden om socialmedicin og sammenhængene mellem det biologiske, psykologiske og sociale bør være tilgængelig for alle patienter, der har brug for det.

29.10.2018

20 organisationer: Flere fattige børn er et sygdomstegn for velfærdssamfundet

Hvis man vokser op i en fattig familie, medfører det som voksen en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet, en kortere uddannelse og en lavere løn i et job med dårlige vilkår. Derfor opfordrer vi kraftigt Folketinget til at afskaffe de meget lave ydelser, som især rammer børnefamilier, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforening og 19 andre organisationer.

03.10.2018

Sociale indsatser på sygehuse bør opprioriteres

Vi appellerer kraftigt til, at man fra politisk hold i Region Sjælland arbejder for at sikre, at patienter kan modtage en kvalificeret sundhedssocial indsats, skriver regionsformand Rasmus Hangaard Balslev i Sjællandske.

16.08.2018

Det kræver mere end skåltaler at skabe livsbetingelser, vi ikke bliver stressede af

Det er dybt frustrerende at se Christiansborgs manglende handlekraft over for den stressepidemi, som rammer mange mennesker hvert år, skriver Majbrit Berlau i kronik dagbladet Information.

13.08.2018

Bedre sagsbehandling af børnesager kræver tid

Når udsatte børn får medbestemmelse i behandlingen af deres sager, gavner det både sagsbehandlingen og styrker børnenes selvværd, skriver Majbrit Berlau og Rasmus Kjeldahl i debatindlæg i Politiken.

06.07.2018

En ny label gør ikke syge klar til job

Syge mennesker bliver ikke klar til et job, bare fordi vi pludselig kalder dem "jobparate". Regeringens forslag giver simpelthen ikke mening, skriver Majbrit Berlau i debatindlæg på altinget.dk

07.06.2018

En ny hovedorganisation skal sikre lønmodtagerne og velfærden

Fredag den 13. april, skal LO og FTF tage stilling til, om de skal lægges sammen til én stor hovedorganisation. Hvis sammenlægningen stemmes igennem, får danske lønmodtagere en stærkere stemme i kampen for bedre velfærd og løn- og arbejdsvilkår, skriver Majbrit Berlau i debatindlæg på arbejderen.dk

12.04.2018

Sådan hjælper vi udsatte børn i ghettoerne

Regeringen vil finde og hjælpe udsatte børn tidligere end i dag med straf og sanktioner. Vi foreslår en anden vej med fokus på samarbejde, lyder det fra BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, Danmarks Lærerforening og Dansk Sygeplejeråd på Altinget.dk.

22.03.2018

Nyt nævn for unge kriminelle strider mod al faglig viden

Regeringens udspil mod ungdomskriminalitet risikerer at modarbejde målsætningen om mindre kriminalitet blandt unge. Bekæmpelse af kriminalitet kræver ikke et nyt system, men derimod samarbejde mellem fagpersoner i kommunen, skriver Niels Christian Barkholt i et debatindlæg på Altinget.dk..

20.02.2018

Giv borgerne en garanti for afklaring

Mennesker, der er for syge til at arbejde, skal have ret til førtidspension, og kontanthjælpsmodtagere skal have ret til hurtigere afklaring, så de ikke hænger fast i systemet i årevis, skriver Majbrit Berlau i et debatindlæg i Arbejderen.

16.02.2018

Grib chancen – gør hovedrent i reglerne, så flere kan komme i job

Lovgivningen på beskæftigelsesområdet har gennem de seneste mange år udviklet sig til en gigantisk spærreballon for arbejdet med ledige borgere. Loven burde være et solidt og klart grundlag, som både borgere, socialrådgivere, kommuner og andre kan støtte sig til, men de 30.000 siders lovstof er uoverskueligt og unødigt kompliceret, skriver Majbrit Berlau i en kronik i Berlingske Tidende.

13.02.2018

Småbørnsløftet: Et lige samfund forudsætter lige chancer til børn. Lad os kæmpe sammen for det

Forskning viser, at forskelle i livschancer grundlægges i de allerførste leveår. Småbørns-Alliancen, som Dansk Socialrådgiverforening er en del af, har skrevet under på at gøre det til en fælles sag at bekæmpe den tidlige ulighed i børns læring og udvikling.

24.01.2018

Tusinder af børnefamilier har ikke råd til at holde jul

Når over 46.000 familier søger hjælp på omkring 1.500 kr. til at købe julegaver og julemad, bimler alarmklokkerne højere end juleklokkerne. Det er ikke blot flæskestegen og det nye Playmobil-legetøj, der står på spil her. Den store søgning til julehjælp er udtryk for et større samfundsproblem: fattigdom, skriver Majbrit Berlau mfl. i en kronik i JP.

19.12.2017

Socialrådgivere: Børnene betaler prisen for fattigdomsydelser

2017 blev året, hvor konsekvenserne af regeringens fattigdomsydelser for alvor slog igennem. Flere danskere bliver fattigere, og det går ud over børnenes mulighed for social mobilitet, skriver Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

19.12.2017

Vi må ikke glemme, at de kriminelle kommer ud igen

Indsatsen over for kriminelle trænger ikke kun til penge. Vi har brug for afbureaukratisering.

06.12.2017

Socialrådgivere: Det er dyrt at spare på det sociale arbejde

En række kommuner har investeret i social- og beskæftigelsesområdet, og resultatet er tydeligt. Investeringer giver bedre tilbud til borgerne og bedre plads til medarbejdernes faglighed. Må 2018 blive året, hvor flere følger deres eksempel, skriver Majbrit Berlau.

05.12.2017

Politikerne må vælge mellem mindre kriminalitet og hård symbolpolitik

Faldende kriminalitet og resocialisering er en kæmpe succeshistorie og burde være en politisk vindersag.

03.11.2017

Bedre indsats for udsatte børn

Regeringen bør komme med forslag til en revision af servicelovens børneparagraffer, så de understøtter de formål, som reformer og lokale omstillinger har haft.

26.10.2017

Der er uendeligt langt fra Rådhuset til Københavns jobcentre

Chefer i beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune har hævet stemmen for at forsvare deres medarbejdere på jobcentrene. Men forsvaret ender som et vidnesbyrd om en ledelse, der ikke kender den virkelighed, borgerne og medarbejderne befinder sig i.

16.10.2017

En 1-års fødselsdag, som ikke skal fejres

Folketinget indførte for et år siden de nye lave ydelser for borgere på kontanthjælp: Integrationsydelse, kontanthjælpsloft og nedsatte ydelser som følge af 225-timersreglen. Ydelserne er markant lavere end den hidtidige kontanthjælp, og har ramt børn særligt hårdt. DS og en række andre aktører opfordrer derfor regeringen til at afskaffe de fattigdomsskabende ydelser.

12.10.2017

Herning-modellen må ikke blive en spareøvelse

Byrådet i Herning Kommune vil skære 14 millioner kroner til indsatserne forbundet med den såkaldte Herning-model med en helhedsorienteret indsats for udsatte børn og unge. Men forventningen om hurtige besparelser må ikke spænde ben for det gode sociale arbejde, som på lang sigt er en både menneskelig og økonomisk vindersag.

09.10.2017

To veje til et bedre beskæftigelsessystem

En af udfordringerne for borgere, der møder beskæftigelsessystemet, er manglen på koordination mellem forvaltninger. Det kan løses ved at tildele borgeren én plan og én koordinerende sagsbehandler, skriver Rasmus Balslev, Dansk Socialrådgiverforening.

05.10.2017

Vores faglighed drukner i regler

Mange sagsbehandlere i beskæftigelsessystemet føler sig i dag mere som systemadministratorer. Fagligheden drukner ofte i det enormt komplicerede regelsæt, og det skal forenkling gøre op med.

21.09.2017

Rigid kontrol af kommuner sikrer ikke det bedste for vores børn

Kronik: Det er på høje tid helt at vinke farvel til den tjeklisteadfærd, bureaukratisering og stigende regulering, som er rullet ind over det kommunale landskab, og som sætter udsatte børns trivsel på spil.

20.09.2017

Støtteerklæring fra socialrådgiverne i Aarhus til socialrådgiverne på Jobcenter Lærkevej

De kritisable arbejdsforhold for socialrådgiverne på Jobcenter Lærkevej vækker bekymring og faglig forargelse skriver socialrådgiverne i Aarhus Kommune i en støtteerklæring til deres socialrådgiverkolleger på det omstridte jobcenter i København.

19.09.2017

Privatisering kan ende galt

Drop privatiseringer på det sociale område og se i stedet på, hvordan flere kommuner skaber merværdi for både de udsatte og samfundet.

14.09.2017

En god start på livet kræver fælles indsats

Hvis et barn møder op i tandklinikken med munden fuld af huller, ved tandplejeren godt, at den manglende tandbørstning kan skyldes alvorlige problemer i familien. Det er politikernes ansvar at sørge for, at fagfolk inden for børneområdet har de rette rammer til at samarbejde med familierne, lyder det fra DS og en række andre fagforbund.

05.09.2017

Nyt skilsmissesystem kræver samarbejde

Mange af de familier, man møder i Statsforvaltningen har en social slagside. Derfor skal familieretshuse og kommuner forpligtes til at samarbejde, skriver Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

05.09.2017

Næste generation af velfærd: Vælg et styringsmiks på børneområdet

Vi fokuserer overdrevent på ”opfyldelser”, men vi ved, at det er noget helt andet, som gør forskellen. Hold op, hvor kunne vi rykke på et helt andet niveau i Danmark, hvis de gode bevægelser ikke skete på trods af systemet som små mirakler, men på grund af systemet.

03.09.2017

Samarbejde i fokus for nyt skilsmissesystem

Rammen er sat til et skilsmissesystem, der for første gang længe kan skabe gennemslagskraft i indsatsen over for familier ramt af skilsmisse. Hvis det skal lykkes, kræver det fokus på samarbejde, koordinering og forebyggelse.

24.08.2017

Vi må kæmpe for mænds rettigheder til at holde barsel med deres børn

For at sikre, at fordeling af barsel reelt bliver et frit valg, skal fædre sikres bedre orlovsrettigheder.

09.08.2017

Høje sagstal skader både indsatserne for borgerne og socialrådgivernes arbejdsmiljø

Formand for DS Region Øst, Rasmus Balslev, var 7. august blandt talerne ved en demonstration på Københavns Rådhusplads arrangeret af Næstehjælperne og Jobcentrenes Ofre. Her kritiserede han blandt andet de høje sagstal på Københavns omstridte Jobcenter Lærkevej, der skader både indsatserne for borgerne og socialrådgivernes arbejdsmiljø.

07.08.2017

Bekæmpelse af stress er en vindersag

Stress er i voldsom vækst. Offentligt ansatte, der arbejder med mennesker, er særlig hårdt ramt. Men det kan betale sig at forebygge stress – både menneskeligt og økonomisk.

06.07.2017

Stress er en tikkende bombe under vores trivsel

Stress er i voldsom vækst i Danmark og især offentligt ansatte, som arbejder med mennesker - heriblandt vi socialrådgivere - er hårdt ramt,.

30.06.2017

Privatisering af sociale indsatser kan vise sig katastrofal

Regeringen må droppe sin forkærlighed for privatiseringer på det sociale områder og se mod kommunerne, hvor offentlige investeringer skaber merværdi for både de udsatte og samfundet.

29.06.2017

Vi sætter altid børnene over papirarbejdet

Rapporten om fejl i børnesager i København er alvorlig. Fejlene bør ikke forekomme, men mangel på ressourcer tvinger os til at prioritere – og som socialrådgivere prioriterer vi altid de udsatte børn over arbejdet bag computeren.

13.06.2017

Derfor er socialrådgiverne stressede

Der er tale om, at fagligheden i nogle tilfælde må vige for love, regler og alt for mange sager pr. socialrådgiver. Jeg vil derfor opfordre alle til at rette skytset hen, hvor det nytter noget, og kræve, at politikerne luger ud i regeltyranniet og investerer i flere medarbejdere.

08.06.2017

Plejefamilier er ikke klædt på til opgaven

Der er brug for en ny vision for anbragte børn og unge, hvor vi blandt andet styrker opbakningen til og uddannelsen af plejefamilier, skriver DS-næstformand Niels Christian Barkholt, i et debatindlæg på Altinget.dk.

16.05.2017

Opgør med knopskydningen i beskæftigelsessystemet

Faglighed, forenkling og målrettede investeringer bør være pejlemærker for det kommende lovgivningsarbejde på beskæftigelsesområdet, skriver Majbrit Berlau, formand for DS og Mads Samsing, næstformand, HK Kommunal på piopio.dk.

15.05.2017

Investér i anbragte unges trivsel

Skal vi komme det høje antal selvmord og selvmordsforsøg blandt anbragte børn og unge til livs, kræver det, at vi både økonomisk og fagligt investerer i en forbedret indsats, skriver DS-næstformand Niels Christian Barkholt i et debatindlæg på Altinget.dk

02.05.2017

1. maj-tale: Vi må kæmpe for vores fælles velfærd

Stærk fælles velfærd er afgørende for de danske lønmodtagere, og fagbevægelsen har en forpligtelse til at forsvare fælleskabets velfærd, understregede socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, da hun 1. maj var blandt de officielle talere ved arrangementer i Viborg og Aarhus.

01.05.2017

Bandepakke stiller krav om mere handling

Det kræver en helhedsstrategi at modvirke ungdomskriminalitet, og i et fælles debatindlæg i Berlingske anbefaler Dansk Socialrådgiverforening og Børnerådet, at Folketinget vedtager en indsats mod unges kriminalitet med styrket på forebyggelse, bedre resocialisering og tættere koordinerede indsatser.

09.04.2017

Joboptimisme for kontanthjælpsmodtagere kræver en håndholdt indsats

Det virker, når kommuner investerer i beskæftigelsesindsatsen og blandt andet ansætter flere socialrådgivere for at sikre, at ledige får den rette, håndholdte indsats. Opfyldes dette, er beskæftigelsesministerens ambitioner for jobparate ledige realistiske, vurderer DS-formand Majbrit Berlau i Jyllands-Posten.

31.03.2017

Forebyggelse er afgørende, hvis vi skal bande- og rockerkriminalitet til livs

Den nye bandepakke er en kortsigtet løsning. Det kræver øget forebyggelse, hvis man vil komme bande- og rockerkriminalitet til livs på langt sigt, påpeger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, på Altinget.dk.

23.03.2017

Vigtig støtte skal hjælpe unge med handikap ind i voksenlivet

Når unge med usynlige handikap som autisme eller OCD fylder 18 år, fjernes deres støtte brat. Det giver problemer for mange, og i stedet bør støtten gradvist nedtrappes over en længere periode, foreslår socialrådgivere og DS i debatindlæg i Politiken.

19.03.2017

Løn efter køn? Nej tak

Mandlige socialrådgivere tjener på et arbejdsliv over 100.000 kroner mere end deres kvindelige kolleger på et tilsvarende lønniveau. Og forskellen kan ikke forklares med, at ”mænd forhandler bedre,” skriver DS-formand Majbrit Berlau på kvindekampdagen.

08.03.2017

Vi må ikke glemme nogen – heller ikke dem på kontanthjælp

Hvis vi vil hjælpe borgerne og flytte folk fra kontanthjælp til beskæftigelse, kræver det længere forløb af høj kvalitet, der tager hånd om borgernes problemer. Derfor skal politikerne droppe den økonomiske pisk og investere i sociale indsatser og uddannelse.

28.02.2017

Vi har brug for bedre ressourceforløb

Ambitionerne bag førtidspension- og fleksjobreformen er gode, men de realiseres ikke. Brancheorganisationen Forsikring & Pension og Dansk Socialrådgiverforening opfordrer derfor den nye beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, til at justere lovgivningen.

06.02.2017

Fusion mellem SFI og KORA kan skade social forskning

Enten skal forslaget om fusionen mellem SFI og KORA trækkes tilbage, ellers skal der igangsættes en dialog, hvor alle berørte interessenter bliver hørt, skriver Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, på Altinget.dk.

06.02.2017

Hvordan opnår vi læring mellem kommuner og vidensbasering af socialt arbejde?

Der er brug for refleksioner om, hvad der skal til for at implementere god viden. Den kendte model bør erstattes af et nyt koncept med en stærk bevidsthed om konteksten socialt arbejde, lyder det fra DS-næstformand Niels Christian Barkholt i et debatindlæg i Danske Kommuner

12.01.2017

Hjælp de tusinder af børn, der bliver fattige

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer sammen med en række andre organisationer Folketingets medlemmer til at afskaffe de lave ydelser, der kaster tusindvis af børn og familier ud i fattigdom

11.01.2017

Mai Mercado må knuse skadelig socialpolitisk myte

Den ny socialminister, Mai Mercado (K) bør punktere den fejlagtige og skadelige myte om, at vi bruger 45 milliarder kroner på sociale indsatser, som ikke fungerer ordentligt, og hvor vi mangler viden om effekten, opfordrer Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, på Atinget.dk.

10.01.2017

Vejen til ny styring i den offentlige sektor

Styringen af den offentlige sektor skal laves om. I en kronik i Politiken foreslår Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, sammen med Tina Øllgaard Bentzen, forsker i styring og ledelse ved Roskilde Universitet, og Henrik Hjortdal, seniorrådgiver og projektleder ved CBS, at styringen reformeres

09.01.2017

Sverigesmodellen er ikke et ”quick fix” – succes kræver prioritering

Sverigesmodellen er det mest perspektivrige tiltag, vi i mange år har set på børneområdet. Men arbejdsmodellen kræver stor forberedelse, høj faglighed, og en seriøs investeringsstrategi i kommunen - vanskelige processer, understreger DS-næstformand i et debatindlæg i Danske Kommuner.

14.12.2016

Socialrådgiverne afventer fakta

Beskæftigelsesministeren kalder faldet i antallet af danskere på kontanthjælp et resultat af de nye lave sociale ydelser. Glædeligt, hvis flere er kommet i job – men det viser tallene reelt ikke noget om, påpeger DS-formand Majbrit Berlau i et debatindlæg i Berlingske.

13.12.2016

Fattigdom er tidens største udfordring

Den stigende fattigdom følge af indførelsen af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen er absolut den største udfordring for den nye social- og børneminister, Mai Mercado (K), skriver DS-formand Majbrit Berlau i et debatindlæg på Altinget.dk

13.12.2016

Sverigesmodellen forudsætter højt kvalificerede sociale tilbud

Udvikling og opkvalificering af kommunernes sociale indsatser spiller en central rolle i den såkaldte Sverigesmodel. Dette bør få langt større opmærksomhed skriver DS-næstformand Niels Christian Barkholt og Simon Østergaard Møller fra Metodecentret i et debatindlæg på Altinget.dk

01.12.2016

Regeringen skal styrke fællesskaberne i udsatte boligområder

Regeringen siger, at de vil modvirke isolation af beboere i udsatte boligområder. Men i praksis gør de det modsatte. Der er brug for at finde den sociale værktøjskasse frem og skabe stærke fællesskaber, skriver DS-formand Majbrit Berlau i debatindlæg på Arbejderen.dk.

24.11.2016

Udsatte boligområder bør blandes med de omkringliggende

Det kræver en fremskudt indsats at forebygge social isolation og parallelsamfund i udsatte boligområder, skriver Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, i et debatindlæg på Altinget.dk.

01.11.2016

Vejen fra et trygt liv til en social deroute er blevet meget kort

27. november samler Kirkens Korshær ind til fordel for fattige i Danmark. Men kan man i et land med nogle af verdens højeste sociale ydelser tale om, at nogle lever i fattigdom?

01.11.2016

Fagformænd: 43.500 børn ofres på symbolpolitikkens alter

Regeringens kontanthjælpsloft har med et snuptag øget risikoen for, at en stor del af danske børn bliver en del af en underklasse, advarer Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, i et fælles debatindlæg med Danmarks Lærerforening og BUPL bragt i Politiken.

31.10.2016

Regeringens økonomiske politik bidrager til isolation

Regeringen finder det uacceptabelt, når mennesker isolerer sig fra det omgivende samfund. På den baggrund kan det undre, at regeringen via sin økonomiske politik isolerer titusindvis af mennesker i fattigdom og vanskeliggør de sociale indsatser, understreger DS-formand, Majbrit Berlau på Altinget.dk.

25.10.2016

Styrket indsats for udsatte børns trivsel kræver lovændring

Når børn har problemer i hjemmet eller ondt i livet, kan det skade både livskvalitet, skolegang og læring. Derfor er det afgørende, at der hurtigt og effektivt tages hånd om børnenes problemer.

22.10.2016

En målrettet visitation kræver, at vi har noget at visitere til

En styrkelse af sikkerheden for ansatte og beboere på forsorgshjem og botilbud kræver, at der kommer styr på kapacitetsproblemerne i psykiatrien. Dette er afgørende, hvis den målrettede visitation skal fungere, påpeger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, over for Altinget.dk.

11.10.2016

Nu betaler vi prisen for en uklar lovgivning

Kontanthjælpsmodtagere bliver behandlet vidt forskelligt alt efter, hvilken kommune, de bor i. Både borgere og socialrådgivere betaler nu prisen for en uklar lovgivning omkring 225-timers-reglen, advarer Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau på Arbejderen.dk.

05.10.2016

Ja til velfærd – nej til fattigdom

Majbrit Berlaus tale ved demonstrationen ”Ja til velfærd – nej til fattigdom” 4. oktober på Christiansborgs slotsplads

04.10.2016

Uklar lovgivning rammer borgere og socialrådgivere i kommunerne

Der er stor forskel fra kommune til kommune på andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som fritages for 225-timersreglen. De store udsving er problematiske for borgernes retssikkerhed og for de kommunalt ansatte socialrådgiveres arbejdsmiljø, advarer Majbrit Berlau i Danske Kommuner.

29.09.2016

Behandlingstilbud til psykisk syge er et skridt på vejen

Et særligt behandlingstilbud til psykisk syge misbrugere er et skridt på vejen for udsatte med dobbeltdiagnoser. Men det skal være et helhedsorienteret behandlingstilbud, der både giver psykiatri- og misbrugsbehandling, understreger DS' formand, Majbrit Berlau, over for Altinget.dk.

27.09.2016

Opråb fra socialrådgivere: Frygter bølge af boligudsættelser

Folk, der åbenlyst ikke er klar til at varetage et job, bliver erklæret jobparate på grund af politikernes stramninger. Det skriver socialrådgiverne i dette indlæg med hjælp fra en socialrådgiver fra en vestsjællandsk kommune.

06.09.2016

Lad os sadle om i de kommunale børnesager, hvad venter vi på?

Inddrag udsatte børn i deres egen sag og giv socialrådgiverne bedre mulighed for at løfte arbejdet, hvis Rigsrevisionens kritik af børneområdet skal imødekommes, skriver DS-næstformand, Niels Christian Barkholt, og direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, i Politiken.

25.08.2016

Ved politikerne, hvem kontanthjælpsmodtagerne er?

Det er bekymrende, at beskæftigelsesministeren vurderede, at 8.000 fuldtidspersoner ville blive berørt af 225-timers reglen, når 48.777 endte med at modtage et brev om reglen i sidste uge

18.08.2016

Kender politikerne på Christiansborg de ledige?

Politikerne insisterer på, at kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde, bare det økonomiske incitament er stort nok. I bedste fald må det tages som et udtryk for manglende viden om mennesker på kontanthjælp

18.08.2016

Ny viden er afgørende for en effektiv social indsats

Mere anvendt forskning på det sociale område vil skabe viden, som udvikler kvaliteten i det sociale arbejde. Det skriver DS’ næstformand m.fl. i debatindlæg i Jyllands-Posten.

18.07.2016

Regeringen ”glemmer” fattigdom i sin sociale redegørelse

Redegørelsen springer hen over afgørende socialpolitiske ændringer som kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen, selvom det er indlysende, at den fattigdom, de skaber, vil få særdeles stor social betydning.

02.07.2016

Fallit. Bureaukratiet har ødelagt det sociale system

Når overholdelse af loven er bundet op på flueben - på bekostning af indholdet i de sociale indsatser - fører det til en falsk retssikkerhed og skader det sociale arbejde, skriver DS-næstformand, Niels Christian Barkholt, i et debatindlæg til magasinet Ræson.

27.06.2016

Arbejdspladsen som en arena for læring

Som et greb til at finde ressourcer, øge trivslen på arbejdspladsen og skabe velfærd med gennemslagskraft er det værd at investere i at skabe et stærkt vidensmiljø på arbejdspladsen. Frontmedarbejderes viden skal langt bedre i spil, skriver DS’ næstformand i magasinet Kommunen

23.06.2016

Socialpolitik skal ikke dikteres af Finansministeriet

Socialpolitiske lovændringer skal ikke bygges på kortsigtede nedskæringer fra Finansministeriet, men i stedet bygge på langsigtede visioner med fokus på tætte relationer

22.06.2016

Regeringen spænder ben for vores arbejde

I sit første leveår har V-regeringen kun gjort det sværere for landets socialrådgivere at udføre deres arbejde.

10.06.2016

Kære politikere: Se virkelighedens velfærd

Vi kan ikke klare flere nedskæringer i velfærden. Valget sidste år gav solidt flertal til partier, som ønsker at styrke velfærden. Det er på tide, at det flertal gør valgløfterne til handling, skriver DS-formand Majbrit Berlau på arbejderen.dk.

02.06.2016

Stjæler fra de fattige kommuner

Omprioriteringsbidraget er en skjult måde at slanke den offentlige sektor på, så politikerne kan gå ud senere som den glade giver med skattelettelser og prioritere særlige velfærdsområder, som politikerne mener trænger til midler - midler, som politikerne selv har været med til at tage fra de fattige kommuner

18.05.2016

Borgerne skal ikke blive kastebolde

Samarbejdet mellem kommunernes forvaltninger skal styrkes, så udsatte borgere ikke kommer i klemme. Det mener Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

11.05.2016

Velfærden halter

I løbet af de seneste syv år har Danmark fået 30.000 færre kommunalt ansatte. Det kan mærkes, og med omprioriteringsbidraget og mulige skattelettelser rundt om hjørnet er der desværre intet, der tyder på, at anstændig velfærd står på regeringens ønskeliste

08.05.2016

Drop kontroltyranni – vis tillid

Kære politikere, I har gang på gang lovet os afbureaukratisering, men intet er sket. Det er tværtimod blevet værre. Vær modige, slip lidt af kontrollen, inddrag os og lad os gøre det vi er gode til. Kære politikere, hav tillid til os

08.05.2016

Kom ud og se virkelighedens velfærd, Ove Kaj Pedersen

Majbrit Berlau m.fl. svarer på professor Ove Kaj Pedersens kritik: Sandheden er, at der naturligt er en række sammenfald mellem de offentligt ansattes og det brede fællesskabs interesser - i hvert fald hvis man er tilhænger af en velfærdsstat, hvor vi i fællesskab tager os af børnene, de syge og de ældre

07.05.2016

Der er brug for en handlingsplan mod vold

Giv os en effektiv national handlingsplan mod vold. Der skal handling til nu - så de psykisk sårbare får den hjælp, de har brug for, og før flere medarbejdere mister livet

02.05.2016

Pengene skal blive i velfærden

Sammen med fem andre fagforeningsformænd foreslår Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau tre garantier, så der bliver tale om reel sikring af den kommunale velfærd – og ikke en nedprioritering

25.04.2016

Serviceloven skal baseres på tillid

Tillid skal være et nøgleord i den kommende revision af servicelovens voksenbestemmelser

21.04.2016

Arbejdet må aldrig koste livet

Det er desværre ikke første gang, at en medarbejder mister livet af at gå på arbejde i psykiatrien. Siden 2012 er det sket ikke mindre end fem gange. En af årsagerne er de konstante nedskæringer på området

07.04.2016

Ligestilling er en god forretning

Selv små forbedringer af den økonomiske ligestilling mellem mænd og kvinder vil gavne samfundsøkonomien. Derfor er der al mulig grund til at forbedre ligestillingen mellem kønnene. Debatindlæg af blandt andre Majbrit Berlau bragt i Berlingske

06.03.2016

Ophæv nu forældelsesfristen i sager om omsorgssvigt

Vi skal turde gennemlyse de sager, der meget ulykkeligt er gået galt - uanset tiden, der er gået. Debatindlæg af næstformand Niels Christian Barkholt i Politiken

04.02.2016

Arbejdspladsen som en arena for læring

Vi tager primært hånd om det formaliserede rum, mens det er langt mere tilfældigt, hvad der sker i de semiformaliserede og uformaliserede rum. Spørgsmålet er, hvordan vi begynder at arbejde og styre mere systematisk i disse to rum.

22.01.2016

Boligstøttebesparelser er en falliterklæring

Besparelserne på boligstøtten er ikke bare et spørgsmål om, at det er ”synd” for nogle udsatte grupper. Det er i den grad et samfundsøkonomisk problem

19.01.2016

Samskabelse – er det muligt og hvordan?

Samskabelse og co-creation har sat sig i innovations­sproget. Det er vigtigt at tale om, og det skal lyde rigtigt, men når hverdagen kører, så er vi pænt ligeglade med andre. Så gør vi, som vi plejer, og vi besidder ikke den der frygt for, hvad der nu vil ske, hvis vi ikke samarbejder.

17.01.2016

Samskabelse – er det muligt og hvordan?

”Samskabelse og co-creation har sat sig i innovations­sproget. Det er vigtigt at tale om, og det skal lyde rigtigt, men når hverdagen kører, så er vi pænt ligeglade med andre. Så gør vi, som vi plejer, og vi besidder ikke den der frygt for, hvad der nu vil ske, hvis vi ikke samarbejder.”

17.01.2016

Sygdom skubber tusinder ud af arbejdsmarkedet

Politikerne har intet øje for, hvem modtagerne af de sociale ydelser rent faktisk er, og hvorfor de er endt uden for arbejdsmarkedet. Debatindlæg på politiken.dk af Majbrit Berlau, formand i Dansk Socialrådgiverforening

15.01.2016

Skal vi tvangsadoptere børn uden at fortælle dem om det?

Det bør være et mål at sikre mere åbenhed i forbindelse med tvangsadoption, så det adopterede barn kender til sin adoption og til det biologiske ophav. Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten af Niels Christian Barkholt, næstformand, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening og Flemming Bøchmann, adoptivfar og konsulent

15.01.2016

Kommuner bør gøre oprør mod almisser

Først skærer kommunerne i deres budgetter, og dernæst uddeles der en særlig pose penge på et eller to områder. Spørgsmålet bliver bare, hvor meget disse almisser kan fylde hullet op, når regeringen samtidig også vil give skattelettelser

17.12.2015

Let at styrke indsatsen over for børn, der mistrives

96 mio. kr. venter i Socialministeriet på, at kommunerne søger. Debatindlæg i JP Aarhus af Mads Bilstrup, regionsformand, i Region Nord, Dansk Socialrådgiverforening

08.12.2015

Julehjælp er en trist nødvendighed

Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau, bragt i Ekstra Bladet.

01.12.2015

Signaler er ikke nok

V-regeringen har inviteret en række fagfolk og interesseorganisationer til en dialog om indholdet af 2020-målene. Men der skal også handling bag de gode intentioner. Debatindlæg på Altinget.dk af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

26.11.2015

Stop nu med at kalde de ledige for svage

At være ledig kræver, at man er bomstærk. Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau, bragt i Politiken.

12.11.2015

Gør brug af velfærdsflertallet

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer sammen med en række faglige organisationer flertallet i Folketinget til at træde i karakter og afvise regeringens omprioriteringsbidrag, som betyder milliardbesparelser på vores fælles velfærd. Læs debatindlæg bragt i Politiken.

29.10.2015

Besparelser på udsatte børn er dyrt i længden

Skandalen omkring Odense Kommunes stop for hjælp til udsatte børn og unge er kun et symptom på et dybereliggende problem, som kan komme til at koste os alle sammen dyrt. Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Niels Christian Barkholt, bragt i Politiken (Kroniken)

14.10.2015

Når e-Boks truer retssikkerheden

Overgangen til digital post har medført en direkte trussel mod udsatte borgeres retssikkerhed. Debatindlæg på Altinget.dk af Majbrit Berlau, formand i Dansk Socialrådgiverforening.

12.10.2015

Regeringen giver nytteløs pisk til de mest udsatte

Regeringens kontanthjælpsudspil er hverken moderne eller ambitiøst. Til gengæld kan det få alvorlige konsekvenser for samfundets mest udsatte. Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau, bragt i Politiken.

02.10.2015

DS: Fattigdom får ikke nødvendigvis folk i arbejde

Politikerne bør overveje at droppe det ensidige fokus på økonomiske incitamenter, fordi det kun er en lille del af de ramte mennesker, der har ressourcerne til at reagere på de nedsatte ydelser. Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau, bragt på Altinget.dk.

10.09.2015

DS savner politisk ansvar i dagpengerapport

Integrationsydelsen kan blive en dyr fornøjelse. I særdeleshed for flygtningene, men også for kommuner, fagfolk og for samfundet på lang sigt.

04.09.2015

Den første tid i det nye land er afgørende for integrationen

Integrationsydelsen gør integrationen svær. Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau, bragt i Politiken.

03.09.2015

DS: Socialområdet kræver langsigtet investeringsstrategi

Herning har investeret i at sænke sagsantallet per socialrådgiver. Det har fungeret forebyggende – og sparet kommunen penge. Det bør landspolitikerne lære, Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau, bragt på Altinget.dk.

28.08.2015

Børn før besparelser

Flere besparelser og mere papirnusseri har fået stor betydning for udsatte børn, unge og forældre, der ikke får den nødvendige hjælp. Der bør derfor nedsættes en arbejdsgruppe, som kan revurdere hele området. Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

27.08.2015

Socialrådgiverne har ansvaret for alt for mange børnesager

Det er virkelig bad business for en kommune at have 40, 50, 60 eller 70 børnesager pr. socialrådgiver. Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Niels Christian Barkholt, bragt i Politiken.

26.08.2015

Støjbergs ’isolationsydelse’ rammer bredt

Konsekvenserne af regeringens værdipolitik rammer ikke kun de flygtninge, regeringen ønsker at skræmme væk. Regningen ender i den grad også hos de i forvejen økonomisk trængte kommuner og fagfolk.Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings Majbrit Berlau, bragt i Information.

22.08.2015

Pres på ydelser til udsatte borgere

Debatindlæg bragt på Arbejderen.dk 18. april 2015 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

18.08.2015

De kommende ministre skal have en social huskeliste

Mens Danmark venter spændt på hvid røg fra forhandlingerne om dannelsen af en ny regering, står en række sociale udfordringer allerede i kø til de kommende ministre. Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings Majbrit Berlau, bragt i Jyllands-Posten

27.06.2015

Velfærd. Mindre bureaukrati giver tid til kvalitet

Tænk, hvis alle de penge, som bruges på meningsløst bureaukrati, kunne veksles til tålmodighed, indlevelse og omsorg. Debatindlæg bragt i Kristeligt Dagblad - af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, og René Skau Björnsson, formand for Børnesagens Fællesråd.

24.06.2015

Det kan betale sig at investere i socialt arbejde

Det kan spare samfundet for mange penge at satse på forebyggelse og dermed langsigtede sociale investeringer. Men budgetloven gør det svært for kommunerne. Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau, bragt i Arbejderen

12.06.2015

Handicapområdet har brug for mere inddragelse

Hvis samarbejdet mellem borgeren med handicap og kommunen skal forbedres, skal vi tilbage til almindelige menneskelige værdier som at lytte, lære og inddrage.

02.06.2015

Hvorfor et opgør med socialrådgivere?

Vi kan oplyse, at ingen bliver socialrådgiver for at lade mennesker passe sig selv. Tværtimod vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at yde den indsats, der hjælper borgerne til en selvforsørget tilværelse, skriver to af DS’s fællestillidsrepræsentanter som svar på en leder i Jyllands-Posten, der udtrykte mistro til socialrådgiveres hensigter og faglighed i arbejdet med at få flygtninge i job.

30.05.2015

Invester i børnene – de er vores vigtigste råstof

Børn har brug for voksne – forældre, lærere, fodboldtrænere, politikere – der tror på dem. Som griber dem, når det går galt, og lader dem være børn, mens de er det. Debatindlæg bragt i Jyllandsposten - af næstformand for Dansk Socialrådgiverforening Niels Christian Barkholt, m.fl.

26.05.2015

Sådan forebygges radikalisering

En forpligtelse af forældrene om ordentlig opdragelse, intensivering af familiearbejdet og en styrkelse af Kriminalforsorgen, er den rette vej til at forebygge radikalisering. Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt på altinget.dk

21.05.2015

Stands nedskæringskarrusellen

Nedskæringerne har afgjort sænket det sociale serviceniveau, og der er al mulig grund til at standse denne nedskæringskarrusel, der stadigt hårdere rammer samfundets svageste. Debatindlæg bragt på Altinget.dk - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening,

20.05.2015

Hjælp udsatte unge godt ind i voksenlivet

Regeringens udspil ”En ungdom uden kriminalitet” indeholder rigtigt mange gode initiativer. Der mangler dog en indsats for at sikre de udsatte unge en god overgang fra ung til voksen. Debatindlæg bragt på Altinget.dk 30. april 2015 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

30.04.2015

Børneområdet er under massivt pres – her er handlingsplanen

Hvis børneområdet skal stabiliseres, bør der måles på kvalitet og effekt fremfor kvantitet og proces. Samtidig bør kommunerne lade sig inspirere af Hernings loft over børnesager. - Debatindlæg bragt i Altinget, 28. april 2015 - af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening

28.04.2015

Kvalitet frem for kvantitet

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten 26. april 2015 - af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening

26.04.2015

DS til KL: Et elendigt arbejdsmiljø er bad business

Debatindlæg bragt på Altinget.dk 17. marts 2015 - af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening

17.03.2015

Sandheden om kontanthjælp

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten 5. marts 2015 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

05.03.2015

Radikalisering. Socialrådgivere er afgørende i forebyggelsen

Debatindlæg bragt i Kristeligt Dagblad 20. februar 2015 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

20.02.2015

Personlighedsforandringer hos ledige skal tages alvorligt

Debatindlæg bragt i Politiken 15. februar 2015 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

15.02.2015

Alle vinder ved en fælles overenskomst

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten 26. januar 2015 - af Bodil Otto, HK Kommunal, Ingrid Stage, Dansk Magisterforening, Dennis Kristensen, FOA, Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd, på vegne af 27 fagforeningsformænd, heriblandt Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforening.

26.01.2015

DS: Mød skilsmisseforældre med samtale frem for jura

Debatindlæg bragt på Altinget.dk 20. januar 2015 - af Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening

20.01.2015

Nadja skal have ret til efterværn

Debatindlæg bragt i Politiken 14. januar 2014 - af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening

12.01.2015

Tillid eller kontrol?

Debatindlæg bragt i Arbejderen 9. januar 2015 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

09.01.2015

Kommuner skal tage chokket ud af praksis

Debatindlæg bragt i Danske Kommuner 8. januar 2015 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, og Mie Backmann, tidligere formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende

08.01.2015

Bryd med traditionen for rekordhøj julehjælp

Debatindlæg bragt i Politiken 13. december 2014 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

13.12.2014

Ja til sociale investeringer

Debatindlæg bragt i Arbejderen 5. december 2014 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

05.12.2014

Dummere end politiet tillader

Debatindlæg bragt i Jyllandsposten 3. december 2014 - af Niels Christian Barkholt, næstformand Dansk Socialrådgiverforening, Per Larsen, formand Børnerådet, Eik Møller, formand Børne- og Kulturchefforeningen, Mimi Jakobsen, generalsekretær Red Barnet, Søren Skjødt, formand Foreningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge og Benny Andersen, formand Socialpædagogerne

03.12.2014

Socialrådgiverne savner flere adoptionsformer

Debatindlæg bragt på Altinget.dk 18. november 2014 - af Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening

18.11.2014

Hjælp til dem på kanten af arbejdsmarkedet

Kronik bragt i Berlingske 4. november 2014 - af Majbrit Berlau, formand i Dansk Socialrådgiverforening og Henrik Bach Mortensen, direktør i Dansk Arbejdsgiverforening

04.11.2014

Gevinsten ved godt arbejdsmiljø

Debatindlæg bragt i Jyllandsposten 1. november 2014 - af Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforening, Ingrid Stage, Dansk Magisterforening , Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening, Dennis Kristensen, FOA, Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd, Henning Pedersen, BUPL, Gunner Gamborg, Ergoterapeutforeningen

01.11.2014

Sikre penge fremfor satspulje

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Arbejderen 31. oktober 2014

31.10.2014

Mere rådgivning og mindre jura i skilsmissesager

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Politiken 12. oktober 2014.

12.10.2014

En tidlig social indsats er afgørende for at give borgerne et bedre liv

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening, Politiken, 2014

28.09.2014

Straf er ikke løsningen

Debatindlæg af Majbrit Berlau, Formand for Dansk Socialrådgiverforening. Arbejderen, 26. september 2014

26.09.2014

Børn: Gør børnekonventionen til lov

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, Benny Andersen og Mimi Jacobsen, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund og Generalsekretær i Red Barnet, Politiken 17. september 2014.

17.09.2014

Bedre ordning bedre velfærd

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand Dansk Socialrådgiverforening og Mie Backmann, formand Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Jyllands-Posten, 15. september 2014.

15.09.2014

Stop den sociale deroute

Debatindlæg af Majbrit Berlau, Formand, Dansk Socialrådgiverforening, i Politiken 11. september 2014

11.09.2014

Undlad besparelser i psykiatrien

Debatindlæg af Annemette El-Azem Regionsformand Dansk Socialrådgiverforening Region Øst, bragt i Frederiksborg Amts Avis, 1. september 2014

01.09.2014

Nedsæt et socialøkonomisk råd

Debatindlæg af Mads Samsing, Majbrit Berlau og Benny Andersen, næstformand, HK kommunal, formand, Dansk Socialrådgiverforening, og formand, Socialpædagogerne, i Politiken 31. august 2014.

31.08.2014

Udsatte børn: Mere kontrol er ikke svaret

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Politiken 19. juli 2014

19.08.2014

Lave ydelser og stram økonomi hæmmer reformer

Debatindlæg af Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, og Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, i Danske Kommuner 14. august 2014.

14.08.2014

Nyuddannede socialrådgivere er både kompetente og jobklare

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt på danskekomuner.dk 30. juni 2014.

30.06.2014

Vi skal redesigne måden at drive velfærd på

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt på altinget.dk 26. juni 2014.

26.06.2014

Økonomi overtrumfer faglige vurderinger

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt på altinget.dk 13. juni 2014.

13.06.2014

Socialrådgivning bliver kvalt i regler

Kronik af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Politiken 12. juni 2014.

12.06.2014

Det kræver tid at inddrage de udsatte børn

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Jyllands-Posten 30. maj 2014

30.05.2014

Arbejdsdagens længde bør følge alle livets faser

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Politiken 13. maj 2014.

13.05.2014

KL skal værne om borgernes retssikkerhed

Debatindlæg af formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau på Altinget.dk/kommunal 6. maj 2014.

06.05.2014

Skru ned for bureaukratiet og op for tilliden

Debatindlæg af formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau bragt i Kommunen 2. maj 2014.

02.05.2014

Eksperter mangler dokumentation for effekt af udlicitering

I Produktivitetkommissionens rapport anerkendes det, at bureaukrati er en hæmsko for produktiviteten i den offentlige sektor, og det er der grund til at glæde sig over.

12.04.2014

Socialpolitik på varm luft

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, og Camilla Wang, dekan på Professionshøjskolen Metropol, bragt i Jyllands-Posten 23. marts 2014

23.03.2014

Kontanthjælp er ikke en luksusydelse

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Politiken 13. marts 2014

13.03.2014

Koch glemmer bureaukratiet

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Arbejderen 7. marts 2014

07.03.2014

Vi skal styrke det tværgående samarbejde

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt på Altinget.dk/social 6. marts 2014

06.03.2014

Gensidig forsørgerpligt bør ikke gælde udsatte ledige

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Jyllands-Posten 20. februar 2014.

20.02.2014

Dårlige arbejdsvilkår hæmmer hjælp til udsatte børn

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt på Altinget.dk/social 20. februar 2014

20.02.2014

Implementeringskaos rammer borgerne

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Altinget.dk/social 6. februar 2014

06.02.2014

Kvalitet i børnesager kræver politisk vilje

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Politiken 30. januar 2014

30.01.2014

Kommuner skal skabe bedre grundlag for indsats

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Altinget.dk/social 23. januar 2014

23.01.2014

Aldrig mere en Tøndersag

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, og Helle Tilburg Jonsen, afdelingschef i Børns Vilkår, bragt i Politiken 14. januar 2014

14.01.2014

Hjælp udsatte med deres medicinproblemer

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening og lighedsambassadør og Niels Kristensen, formand for Dansk Apotekerforening og lighedsambassadør , bragt i Politiken 13. januar 2014

13.01.2014

Finanslov opfylder ikke akut behov for forebyggelse

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Politiken 1. december 2013

01.12.2013

Klip en hæl og hug en tå

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Jyllands-Posten 11. november 2013

11.11.2013

Tag faget tilbage

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Arbejderen 2. november 2013

02.11.2013

Lær af Herning Kommune – Invester i håndholdt socialt arbejde

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Kristeligt Dagblad 25. oktober 2013

25.10.2013

Giv sikkerhed for sociale udviklingsmidler

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, Mads Samsing, næstformand for HK-Kommunal, og Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne, bragt i Jyllands-Posten 6. oktober 2013

06.10.2013

Hvor mange skal leve i fattigdom?

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt på Arbejderen.dk 28. september 2013

28.09.2013

Rådgivning kan minimere fattigdom

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt på Altinget.dk 18. september 2013

18.09.2013

Brug fattigdomsgrænsen seriøst

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt på Altinget.dk 4. september 2013

04.09.2013

Vi skal fattigdommen til livs

Blogindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt på Arbejderen.dk 24. august 2013

24.08.2013

Social kapital reducerer sygefravær

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Danske Kommuner 12. august 2013

12.08.2013

Til hvilken nytte er nytteindsats?

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Information 6.juni 2013

06.06.2013

Forældrepålæg skader relationer

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Jyllands-Posten 6.juni 2013

06.06.2013

Lovende kontanthjælpsreform

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Kristeligt Dagblad 25. april 2013

25.04.2013

Skærpede sanktioner kræver styrket retssikkerhed

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Information 25. april 2013

25.04.2013

Fastholdelseskonsulenter på jobcentre kan forebygge langtidssygemeldinger

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Danske Kommuner 16. april 2013

16.04.2013

Bureaukrati: Når overblikket drukner

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Politiken 15. april 2013

15.04.2013

Drop nu den matchfixing!

Debatindlæg af FTF's Forretningsudvalg; Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bente Sorgenfrey, FTF, Anders Bondo Christensen, DLF m.fl. bragt i Politiken 11. april 2013

11.04.2013

Mennesket skal komme før systemet

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt på kl.dk (Kommunernes Landsforening) 11. april 2013

11.04.2013

Kontanthjælpsreform kan skabe mere fattigdom

Kommentar af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Information 2. april 2013

02.04.2013

Vil regeringen virkelig afvikle den danske model?

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bente Sorgenfrey, formand for FTF, Anders Bondo Christensen, formand Danmarks Lærerforening m.fl., bragt i Politiken 10. marts 2013

10.03.2013

Unuanceret debat om sygedagpenge

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Information 12. februar 2013

12.02.2013

Reformudspil sikrer bedre hjælp til syge borgere

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Jyllands-Posten

09.02.2013

Lavere kontanthjælp bringer ikke unge tættere på en uddannelse

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening bragt i Politiken

06.02.2013

Stram økonomi rammer udsatte børn hårdt

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening bragt i Politiken

29.01.2013

Kender du en kontanthjælpsmodtager? Reformen handler om mere end ydelser

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening bragt i Kristeligt Dagblad

28.01.2013

Socialt bedrageri kan forebygges – hvis kommunerne gør en indsats

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening bragt i Politiken 18. januar 2013

18.01.2013

Vi skal nytænke den forbyggende indsats

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening bragt på Altinget.dk/social

19.12.2012

Socialrådgivere drukner i arbejde

Debatindlæg af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening bragt i Politiken

05.11.2012

Tusinder ender i social katastrofe

Debatindlæg af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, og formændene for FOA, Danmarks Lærerforening, HK/Kommunal, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Magisterforening, Socialpædagogerne, BUPL, Frie Skolers Lærerforening, Uddannelsesforbundet bragt i Politiken

01.10.2012

Svar til ‘Dovne Robert’: Du må vælge

Debatindlæg af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Politiken. Formand for Dansk Socialrådgiverforening svarer igen på Robert Nielsens åbne brev.

18.09.2012

Forlæng dagpengeperioden

Debatindlæg af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Arbejderen

24.08.2012

Vi kan organisere os til bedre velfærd

Debatindlæg (Kroniken) af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Politiken

22.08.2012

Hvad får de gule?

Debatindlæg af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Arbejderen

06.06.2012

En ny socialpolitisk fortælling, tak!

Debatindlæg af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Danske Kommuner

29.05.2012

Så er det 1. maj igen. Efter 122 år mangler ligelønnen stadig

Debatindlæg af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet, Henning Pedersen, formand for BUPL, Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund, og Ulrik Frederiksen, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Kristeligt Dagblad

01.05.2012

Mere arbejdstid: Hold fingrene fra vores ferie

Debatindlæg af Mads Bilstrup, Anne Jørgensen og Majbrit Berlau, regionsformænd i Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Politiken

27.04.2012

Fem forestillinger om førtidspensionsreformen

Debatindlæg af Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, Berlingske Tidende

26.03.2012

Ligelønsloven kan ikke skaffe ligeløn

Debatindlæg af Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Sundhedskartellet, Henning Pedersen, formand for BUPL, Benny Andersen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund, og Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Politiken (Kroniken)

11.03.2012