Stop nu med at kalde de ledige for svage

At være ledig kræver, at man er bomstærk. Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau, bragt i Politiken.

’De svage ledige’ kunne være overskriften i et politisk udspil eller temaet for en konference. Der er nemlig en tendens til, at politikere, forskere og fagpersoner bruger ordet ’svag’, når de omtaler ledige med problemer.

Et helt frisk eksempel er KL’s udspil om, hvordan vi sikrer kvalificeret arbejdskraft fremover. Her benyttes udtrykket ’svage ledige’ flere gange.

Jeg er sikkert også selv kommet til det, selvom jeg bestræber mig på ikke at gøre det. For man er ikke svag, fordi man er ledig med problemer. Man skal faktisk være bomstærk for at kunne klare det.

At være ledig er en af de mest stressende situationer, man kan befinde sig i. Nogle døjer desuden med sygdom, misbrug, boligløshed, handikap, vold i familien, problemer med børn, der mistrives, tandpine og en økonomisk presset situation, hvis ikke reel fattigdom. Det er selvfølgelig ikke alle, der døjer med samtlige problemer, men én ulykke kommer som bekendt sjældent alene.

Står man stadig oprejst under disse livsbetingelser, er man per definition ikke svag. Man er udsat, ja. Sårbar, helt sikkert. Men man er ikke svag. For det kræver styrke, når livet går en imod. Og selvom vi har et sikkerhedsnet i Danmark, så er der huller i det, og mange gange kræver det enorme ressourcer at få den rette hjælp, fordi vores hjælpesystem er organisatorisk fragmenteret. Sygdom hører til i regionerne, økonomi i én forvaltning, misbrug i en anden og handikap i en tredje.

Jeg får ofte at vide, at jeg ikke skal tage så meget på vej. »Der er intet i vejen med at være svag«, lyder det. Og det er rigtigt. Vi er alle svage på nogle områder. Men der er meget stor forskel på, om man definerer sig selv som svag, eller om andre gør det. Andre har sagt til mig, at jeg skal tage det roligt, fordi de (vi), der bruger ordet, jo ikke mener noget ondt med det. Nej, det er jeg overbevist om, at ingen gør. Men hører man ofte nok, at man er svag, er der en risiko for, at det bliver en selvopfyldende profeti. Og det er vel den stik modsatte reaktion, vi ønsker at fremme.

Så hermed en opfordring til alle os, der taler om alle de mennesker, der hver dag kæmper med problemer: Lad os droppe at tale om svaghed. Kombinationen af ledighed og andre problemer kræver en styrke, der rækker ud over de flestes fantasi.