Kritikere er ofte dem, der udvikler arbejdspladsen

De ansatte i den offentlige sektor er dedikerede, dygtige og samvittighedsfulde.

Som borger i Danmark kan man være stolt af, at vi internationalt ligger helt i top på antikorruption, og at andre lande misundeligt kigger på vores velfærdssystem.

Ikke desto mindre oplever vi til stadighed skandaler i større eller mindre skala, hvor også offentligt ansatte har haft modet til at gå ud og fortælle offentligheden om deres viden. Det kan være forskere, der oplever, at deres resultater bliver misbrugt politisk, eller sundhedspersonale, der råber vagt i gevær, når besparelserne tager overhånd.

Eksemplerne er mange, men f. eks. kom det i 2015 frem, at Odense Kommune gav socialrådgiverne på børneområdet besked om at lukke hver femte sag om udsatte børn på grund af et presset budget. Socialrådgiverne nægtede og valgte i stedet at gå til pressen og afsløre kommunens ulovlige adfærd. Sagen betød, at offentligheden fik kendskab til kommunens lovbrud, og praksis blev ændret.

Denne og de øvrige sager vidner om, at der er brug for at slå et slag for både de faglige diskussioner på arbejdspladserne og de ansattes ytringsfrihed.

Vi har den seneste måned gjort indsigelser over for Justitsministeriet, som ville ændre i den vejledning, der i dag giver offentligt ansatte ret til at gøre offentligheden opmærksom på kritisable forhold i den offentlige sektor. Ændringen ville have gjort denne rettighed aldeles uklar, og det kunne vi ikke acceptere.

Heldigvis har justitsminister Søren Pape nu tilkendegivet, at ændringen sløjfes. Vi håber, at det nu kommer til at stå tindrende klart, at offentligt ansatte selvfølgelig kan gå videre med viden om forhold, der bør komme til offentlighedens kendskab.

Vi ved fra undersøgelser, at offentligt ansatte i alle faggrupper kvier sig ved at gå til offentligheden med holdninger eller oplysninger om kritisable forhold. Det skyldes ofte, at de frygter negative konsekvenser i form af afskedigelse, udskamning på arbejdspladsen eller en kammeratlig samtale på chefens kontor. Det skal være legitimt at tage kritiske forhold eller f. eks. besparelser op med sin chef og skabe diskussion på arbejdspladsen, ligesom man også skal kunne ytre sig på sociale medier.

Vi vil samtidig opfordre politikerne til at tage initiativ til at forbedre den ansættelsesretslige beskyttelse af ansatte i det offentlige, der gør brug af deres ret til at ytre sig eller videregive væsentlige oplysninger. Ingen bør frygte for at miste deres job, fordi de bruger deres ret til at ytre sig.

Det er afgørende for den offentlige debat, at de offentligt ansatte bidrager til den og fortæller om, hvordan de politiske beslutninger konkret påvirker vores velfærdssamfund.

Hvis vælgerne skal klædes på til at træffe valg, skal de kende konsekvenserne af politiske beslutninger. Og der er ingen, der er bedre til at fortælle om konsekvenserne end dem, der står midt i dem: de offentligt ansatte.

Et godt eksempel er initiativet # MinNormering, som kørte på sociale medier i efteråret. Her bidrog en lang række pædagoger med hver sit øjebliksbillede af de historisk ringe normeringer direkte fra rød og grøn stue. »Kl. 13.30 var jeg 1 pædagog til 17 børnehavebørn,« lød det for eksempel i et af opslagene fra kampagnen, som har ført til en bred offentlig og politisk debat om problemerne på børneområdet. Desværre er der langt mellem initiativer som denne, der sætter udfordringerne i den offentlige sektor til debat. Og det kræver stort mod fra den enkelte medarbejder at gå forrest med kritik af rammer og vilkår.

Set i dette lys er det ikke nok med en god vejledning, for på trods af den er der en udstrakt tavshedskultur blandt offentligt ansatte.

Der er behov for, at den til enhver tid siddende regering lægger sig i selen for at skabe en åbenhedskultur på de offentlige arbejdspladser.

Det handler i første omgang om at signalere, at debat og kritik er velkomne på arbejdspladsen, og så handler det om at slå fast, at offentligt ansatte har ret til at ytre sig og ret til at videregive oplysninger, der er i offentlighedens interesse.

Åbenhed og gennemsigtighed er en grundpille i et velfungerende demokrati. Når de ansatte deltager i debatten, er de med til at udvikle og forbedre den offentlige sektor til gavn for borgere og medarbejdere.

Vi skal have skabt en åbenhedskultur, hvor vi giver plads til de dygtige, kreative og dedikerede medarbejdere, der ofte har gode idéer til forbedringer.

Tør vi lytte til de ansattes kritik af de eksisterende systemer, vil det styrke den offentlige sektor og give bedre og mere service og velfærd til borgerne.

Ingen bør frygte for at miste deres job, fordi de bruger deres ret til at ytre sig.