Børn: Gør børnekonventionen til lov

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, Benny Andersen og Mimi Jacobsen, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Forbundsformand for Socialpædagogernes Landsforbund og Generalsekretær i Red Barnet, Politiken 17. september 2014.

Den danske regering skal i disse dage træffe en historisk beslutning, der kan få enorm betydning for de omkring 1,2 millioner danskere, der er under 18 år.

Regeringen kan nemlig vælge at gøre børnekonventionen til en del af dansk lov og dermed én gang for alle sikre, at børneperspektivet og hensynet til børns rettigheder ikke bliver glemt eller overset, men derimod bliver centralt placeret i alle beslutningsprocesser på Christiansborg og ikke mindst ude i kommunerne.

Danmark har for længst skrevet under på børnekonventionen. Men i dag 25 år efter er konventionen ikke en del af dansk lov, og derfor lever den et liv i gråzonen.

På den ene side har Danmark officielt forpligtet sig til at overholde konventionens ord og ånd, men på den anden side kan man ikke tage konventionen i hånden og gå til en domstol eller en anden instans, hvis konventionens bestemmelser ikke bliver overholdt.

Vi, der arbejder med udsatte børn, oplever også, at myndigheder og politikere i praksis har svært ved at tage børnekonventionen helt alvorligt. Ikke på grund af manglende vilje, men fordi mandatet er uklart. Fordi der på kommunekontorer, døgninstitutioner og hos familieplejere eller i dagtilbud rundt omkring i landet forståeligt nok hersker usikkerhed om, hvordan man skal balancere forholdet mellem en forpligtende konvention og en gældende lovgivning.

Vi har en forpligtelse både menneskeligt og juridisk til at tage vores ansvar over for denne gruppe af udsatte børn og unge alvorligt. Og vi ved, at en præcisering af mandatet vil sikre udsatte børn og unges retssikkerhed og styrke kvaliteten af indsatsen i forhold til deres anbringelse.

Samtidig kan vi om nogen se, at der på mange områder er brug for at styrke rammerne for beskyttelsen af børn og deres rettigheder langt bedre.

De fleste vil nok huske de seneste års ulykkelige børnesager fra medierne om Tønder, Esbjerg og Brønderslev for blot at nævne et par sager. Heldigvis har en række gode tiltag som f. eks. overgrebspakken efterfølgende været med til at imødegå flere af de udfordringer, der var årsagerne til de alvorlige svigt.

Men behovet for at skærpe forvaltningernes opmærksomhed på børns rettigheder er stadig er højaktuelt. Ikke mindst behovet for at sikre, at rammerne for det sociale og socialpædagogiske arbejde med børn er optimale og har et stærkt rettighedsfokus, der består, uanset hvilke politiske vinde der blæser fra tid til anden.

En lovfæstelse af børnekonventionen vil være et afgørende skridt på vejen.
Derfor glæder vi os også over, at Danmark i dag er tættere på beslutningen om at gøre børnekonventionen til dansk lov end nogensinde før.

Regeringens såkaldte inkorporeringsudvalg er kommet med deres betænkning, der slår fast, at det vil styrke børns retsstilling og få stor praktisk betydning at inkorporere netop børnekonventionen i dansk lov.

Beslutningen om at gå hele vejen og reelt give børn de fundamentale rettigheder, vi skrev under på for 25 år siden, ligger derfor lige til regeringens højreben.
Vi ser frem til, at regeringen sparker bolden i mål.