DS: Mød skilsmisseforældre med samtale frem for jura

Debatindlæg bragt på Altinget.dk 20. januar 2015 - af Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening

TV2 dokumentaren ”Med børnene som våben – krigen fortsætter” viser, hvor ulykkeligt det kan gå, når to forældre går fra hinanden, og når det ender i krig. Beskyldninger mellem forældre, som bunder i en konflikt mellem forældrene, men som kommer til at omhandle den ene forælders forældrekompetence, risikerer i det system, vi har i dag, at medføre, at nogle børn afskæres fra at se den ene forælder i lange perioder – i udsendelsen ser vi eksempler på flere år.

Det er helt uacceptabelt. De forældre, som medvirker i udsendelsen, og som ikke ser deres børn, har ressourcer. Der skal meget til, før man fx i børnesager i kommunen afskærer et barn fra at se sin ene forælder.

Hvad er problemet? Problemet er, at systemet utilsigtet skaber denne dynamik i de sager. Indsatsen har alt for meget fokus på jura og regler. Forældrenes problemer kommer ind i en juridisk proces frem for en undersøgende og socialfaglig proces, hvor man kan afdække og arbejde med problemerne. Problemet er også i høj grad den måde, man bruger børnesamtalerne på.

Børnesamtalen bliver brugt som et forum, der får udslagsgivende betydning for, hvad der sker i samværet, og at det bliver stoppet. Det ene barn siger, at hun ikke vil se den anden forælder. Der må være sket en påvirkning af barnet, for det er meget sjældent, at børn og forældre ikke ser hinanden. Man kommer til at tillægge den samtale alt for stor betydning, og barnet må slet ikke få det store ansvar. Det kræver en helt anden proces.

Familiesamtaler kan løse konflikter

Derfor er der ikke brug for mere jura. Det betyder, at indholdet i den skilsmissepakke, der nu bliver lagt frem, ikke er tilstrækkeligt. Der er brug for at møde forældre med rådgivende og konfliktmæglende familiesamtaler, som kan løse de følelsesmæssige konflikter i familien. Det kan sagtens foregå i Statsforvaltningen, men det forudsætter, at de børnesagkyndige får tid til at arbejde i dybden med familierne.

En børnesamtale på en halv til en hel time kan ikke løse så alvorlige konflikter. Der er brug for, at forældre med begyndende eller mere fastlåste konflikter bliver mødt med samtaleforløb. For de fleste andre sager er det afgørende, at børnesagkyndige har samtaler med forældrene, inden de møder barnet.

I nogle af de tidligere dokumentarudsendelser om konflikter i skilsmissefamilier har vi netop set, hvordan forholdsvis få familiesamtaler kan håndtere de alvorlige konflikter i skilsmissefamilierne og få mor og far til at samarbejde. I disse forløb får vi opløst dynamikken, vi trænger ind bagved. Vi får blotlagt, hvad er det for et mønster, forældrene kører af på hinanden, som ikke handler om forældrekompetence hos den ene eller anden forælder, men som bunder i uforløst konflikt eller sorg. I denne udsendelse ser vi, hvor galt det kan gå, hvis netop dette ikke sker. Statsforvaltningen har fagligt kvalificeret arbejdskraft, men det er vanskeligt at lave et fagligt kvalificeret arbejde med de rammer, som eksisterer i dag.

Af hensyn til barnets tarv, så bør det være en højt prioriteret opgave at sørge for, at børn ikke kommer i klemme og bliver udsat for manipulation af forældrene i skilsmissesager – og dermed mister kontakten til den ene af forældrene.

Familiesamtaleforløb i opstartsfasen vil samfundsøkonomisk være en god investering. Vi kan skabe en tidlig indsats og faktisk forebygge mange konflikter, smerte og nederlag flere år frem. Vi kan sikre, at børn ser begge deres forældre, og vi kan undgå, at det trækker mange ressourcer med konflikter og samtaler i forældrenes nærmiljø og også i de sagsforløb, der i stigende grad ender som børnesager i kommunerne, fordi konflikterne er blevet spidset så meget til. Derfor handler dette problem også om at undgå de meget negative følgevirkninger af de konflikter, som kommer i kølvandet på disse problemer.