Socialpolitik på varm luft

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, og Camilla Wang, dekan på Professionshøjskolen Metropol, bragt i Jyllands-Posten 23. marts 2014

Socialt arbejde skal ikke baseres på følelser og fornemmelser, men på solid viden om, hvad der virker. Sådan sagde den nye socialminister Manu Sareen, da han satte sig i ministerstolen. Problemet er, at der ikke er prioriteret midler til forskning på det sociale område. Et politisk flertal har nemlig besluttet, at socialområdet ikke skal have en eneste af de 746 mio. kr., der er afsat til strategisk forskning i 2014.

Det Strategiske Forskningsråd har netop åbnet for årets ansøgninger til forskningspuljen, men udsatte børn og unge og andre udsatte kan godt skyde en hvid pind efter ny værdifuld viden, der kan komme dem til gavn. Der er ellers masser af huller i den viden, som er fundamentet for socialrådgivere og pædagogers arbejde med at forebygge sociale problemer og hjælpe udsatte borgere til et godt liv i egne hænder.

Der mangler i den grad forskning med praktisk jordforbindelse drevet af de faglige udfordringer i landets socialforvaltninger, jobcentre eller socialpædagogiske opholdssteder.

Største udgiftsområde

Der er gode argumenter for at prioritere anvendelsesorienteret forskning på det sociale område. Det er det største udgiftsområde i kommunerne, og effektiv brug af ressourcerne fremmes af brugbar viden om, hvilke indsatser der virker bedst. Det handler ikke kun om penge. På det sociale område har man at gøre med mennesker i sårbare situationer, som har brug for, at de indsatser, der sættes i værk for at hjælpe dem, faktisk også virker. Derfor skal vi sikre, at de indsatser og metoder, vi bruger, hviler på et solidt vidensgrundlag.

Et stærkt velfærdssamfund skal have stærke svar på, hvordan vi hjælper truede børn, hvordan mennesker kommer i meningsfuld beskæftigelse, og hvordan sindslidende får det bedst mulige liv. Det skal strategisk forskning hjælpe os med.

Afsæt i virkelige problemer

Strategisk forskning er kendetegnet ved at være styret i bestemte retninger og ved, at den dækker definerede behov for viden. Derfor er den velegnet, når man vil være sikker på at få forskning, der tager afsæt i virkelige problemer, og som er brugbar i situationer, hvor der skal handles. I professionshøjskolerne og i Dansk Socialrådgiverforening er vi i fuld gang med at styrke vidensbaseringen af socialt arbejde.

Men, kære Manu Sareen, hvis vi skal skabe et bedre velfærdssamfund også for socialt udsatte, er der brug for politisk opbakning til en strategisk forskningsindsats på det sociale område. Ellers bliver ambitionen om socialt arbejde på solid viden ikke andet end en socialpolitisk varmluftsballon.