Kommuner skal tage chokket ud af praksis

Debatindlæg bragt i Danske Kommuner 8. januar 2015 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, og Mie Backmann, tidligere formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende

Fælles for langt de fleste socialrådgivere er, at en stilling i en kommunal forvaltning er første job efter endt uddannelse. Desværre viser gentagne undersøgelser fra Dansk Socialrådgiverforening, at netop kommunale forvaltninger – særligt på børne- og familieområdet – er de steder, hvor arbejdstempo og sagspres er højest, og stress er mest udbredt. De mindst erfarne socialrådgivere sendes altså direkte ud på de arbejdspladser, som kræver mest robusthed.

Derfor er det kun alt for forståeligt, hvis socialrådgivere får et ”praksischok,” når livet som studerende skiftes ud med et job i en kommunal forvaltning.

De socialrådgiverstuderende får en solid faglig ballast på deres uddannelse, men de bør have tid til at omstille sig til livet som kommunal sagsbehandler. Det får man ikke, hvis man fra dag ét får ansvar for et antal borgere – og sager – som ligger langt over Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal.

Samtidig er det selvsagt ikke en god start på arbejdslivet, hvis man fra første færd tvinges til at gå på kompromis med indsatsen for de borgere, hvis liv man netop har fået ansvar for.
Og sådanne kompromiser er desværre alt for udbredte. Senest viste en undersøgelse, at hver tredje socialrådgiver på børneområdet oplever, at det kommunale fokus på økonomi forringer deres mulighed for at varetage barnets tarv.

Derfor bør kommunerne sikre nyansatte dimittender et lavere antal sager, som så kan trappes op, i takt med at erfaringen stiger. Det vil gavne både de nyansatte, som får mulighed for at opbygge en solid praksis, deres mere erfarne kolleger, den kommunale sagsbehandling samt arbejdsmiljøet i forvaltningerne. Det vil hæve kvaliteten og minimere risiko for fejl.

Det samme kan siges om en investering i grundig oplæring og relevant opkvalificering af de nyansatte, som ruster dem specifikt til det job, de er blevet ansat til. Dansk Socialrådgiverforening mener, at introforløb og mentorordninger bør være obligatoriske i samtlige kommuner, og vi tillader os faktisk at antage, at langt de fleste kommunale ledelser er enige. For det er rent ud sagt både sund praksis og sund fornuft.

Samtidig er det vigtigt, at nyuddannede får et fagligt pusterum i deres første arbejdsår. Derfor opfordrer vi kommunerne til at sikre nyansatte dimittender ret til at holde tre ugers betalt ferie, uden at de rammes økonomisk – en investering, som kan modvirke stress og udbrændthed.

Hvis vi skal undgå, at dygtige dimittender brænder ud, allerede inden de for alvor er kommet i gang med arbejdslivet, er vi nødt til at tage hånd om dem. I Dansk Socialrådgiverforening er vi vores ansvar bevidst, men vi har brug for, at samtlige kommuner spiller med. For det kan blive dyrt at lade være.