Vi må kæmpe for mænds rettigheder til at holde barsel med deres børn

For at sikre, at fordeling af barsel reelt bliver et frit valg, skal fædre sikres bedre orlovsrettigheder.

Mange fædre er utilfredse med, at de som udgangspunkt kun kan få et par ugers fædre- eller forældreorlov med deres lille nye verdensborger.

Mange mænd vil gerne have mulighed for længere orlov, hvor de kan lære barnets væsen at kende. Kan de så ikke bare selv vælge det? Børnefamilierne har jo ret til at planlægge forældreorloven, som de ønsker, hører vi tit.

Men det er ikke et frit valg. Det er et benhårdt valg, hvor økonomien spiller en hovedrolle, når barselsorlovsmånederne skal fordeles. Og selvfølgelig påvirker det valget, at mødrene oftest har ret til en langt længere barselsperiode med fuld løn, mens fædrene ofte kun har ret til få eller ingen ugers forældreorlov med løn.

For at sikre, at det bliver et reelt frit valg, hvordan barslen skal fordeles, skal fædrene sikres bedre orlovsrettigheder. Det kan gøres på mange måder; det kan ske gennem øremærkning af uger via lovgivning, gennem forbedringer af funktionærloven, og det kan ske gennem overenskomstforhandlinger.

Vi gør vores del ved i overenskomstsammenhæng at rejse kravet om, at partneren til den gravide skal have løn under barsel, men der er jo to parter i en overenskomstforhandling, så vi håber, at de offentlige og private arbejdsgivere også vil prioritere området.

Den nuværende situation er både ærgerlig for de fædre, der gerne vil have tid med deres børn, og for børnene, der ikke har glæde af barsel med både mor og far.

Og endelig går den skæve barselsdeling også ud over moderen, hvis indkomst forringes med op til 10 procent per barselsperiode. Og løngabet, der kommer af den første barsel, risikerer at gøre det endnu mere økonomisk vanskeligt at dele barslen, hvis parret får flere børn.

Så hvis vi reelt skal stille familierne frit i forhold til at fordele barslen, skal vi give bedre barselsrettigheder til partneren til den gravide. I 2017 bør der ikke være et økonomisk fastlagt mønster, der kommer til at fastholde, at faren går på arbejde, mens moren holder hus og familie.

Ligestilling må i dag også handle om mændenes rettigheder til at være sammen med deres børn.