Drop kontroltyranni – vis tillid

Kære politikere, I har gang på gang lovet os afbureaukratisering, men intet er sket. Det er tværtimod blevet værre. Vær modige, slip lidt af kontrollen, inddrag os og lad os gøre det vi er gode til. Kære politikere, hav tillid til os

Resultatbaseret styring via måltal, kontrol-og dokumentationskrav rammer udsatte borgere, der får mindre opmærksomhed, fordi vi som fagpersoner på bl. a. social- og beskæftigelsesområdet skal bruge tiden på kontrol og dokumentation frem for tillid og dialog med borgerne.

Det viser ny rapport fra KORA, og det er noget, landets socialrådgivere kan genkende.

I dag er kravene om dokumentation blevet så store, at den enkelte socialrådgiver er begravet i administrative opgaver, frem for det, vi er uddannet til, kontakten med borgeren. Efter mange års arbejde som myndighedsrådgiver har jeg set, hvordan den stadig større og større bureaukratisering af vores arbejdsopgaver, har skubbet til vores arbejdsglæde og vores faglige stolthed og værst af alt – vores relation til de borgere, der har brug for vores hjælp. Når der fortsat laves godt socialt arbejde rundt omkring, skyldes det mere socialrådgivernes stædighed og insisterende på at udøve faglighed – på trods af odds.

Et grundelement i mit arbejde som socialrådgiver er tillid. Uden tillid til de mennesker, jeg er i kontakt med, kan jeg ikke udføre mit arbejde. Tillid skabes via relationen.

Som socialrådgiver er jeg uddannet til at skabe relationer. Jeg er faktisk ret god til det. Når jeg altså får lov, når jeg får tid og når mit daglige arbejde ikke overtages af regler, paragraffer og ressourceslugende systemer med fokus på kontrol.

I de ni år, der er gået, siden jeg blev færdiguddannet, er der blev indført stadig mere kontrol af borgerne. Se bare aktivloven, der har gennemgået kontanthjælpsreform på kontanthjælpsreform, så den i dag er en kompleks og uhåndterbar størrelse, som er bygget på kontrol og mistillid til de borgere, der har brug for støtte.

Der findes dog alternativer. I dag er jeg projektansat i en kommune i Nordjylland. Her arbejder jeg, sammen med en mindre gruppe socialrådgivere, med borgere som står ved en skillevej i deres liv. Vores kontakt er opbygget på relationen og tilliden.Min opgave er at støtte og vejlede dem – med udgangspunkt i deres egne ønsker. Den nye vej de skal gå, er deres egen. Min opgave er at hjælpe dem med at finde de trædesten de skal bruge for at kunne gå den. Samtidig er det min opgave, at hjælpe dem så de bliver i stand til selv at finde vej, efter vores kontakt er slut. Borgeren i centrum. Det er ikke noget nyt, men det fungerer! Dokumentationskravet er til stede og bliver opfyldt, men jeg har friere tøjler.

Sammenlagt udfylder jeg kun fire kontrolskemaer, i løbet af de ni måneder jeg er i kontakt med den enkelte borger. Der vises dermed tillid til borgeren såvel som mit arbejde. Men desværre oplever kun få socialrådgivere denne tillid.

Så her er min opfordring til jer, kære politikere: Brug den kolossale viden, der er derude hos landets mange dygtige socialrådgivere.

Jeg siger ikke, at vi skal droppe alt målstyring og indsamling af data mv. Nej, vi socialrådgivere vil gerne dokumentere og administrere, men det har taget overhånd. Kære politikere, I har gang på gang lovet os afbureaukratisering, men intet er sket. Det er tværtimod blevet værre. Vær modige, slip lidt af kontrollen, inddrag os og lad os gøre det vi er gode til. Kære politikere, hav tillid til os.