Kære politikere: Se virkelighedens velfærd

Vi kan ikke klare flere nedskæringer i velfærden. Valget sidste år gav solidt flertal til partier, som ønsker at styrke velfærden. Det er på tide, at det flertal gør valgløfterne til handling, skriver DS-formand Majbrit Berlau på arbejderen.dk.

Nogle gange får man indtryk af, at politikerne lever i en helt anden verden end deres vælgere. At der mangler viden om og forståelse for de forhold, vælgerne oplever.

Distancen mellem politikere og vælgere gør, at konsekvenserne af politikernes beslutninger ofte præsenteres for dem via tal i et regneark frem for i mennesker af kød og blod i køen hos borgerservice, på arbejdspladserne eller ved porten til skolegården.

Men konsekvenserne rammer de mennesker, som er afhængige af fællesskabet. For når velfærdsmedarbejdernes arbejdsforhold er under pres, er fællesskabet det også.

Overtræder loven

For ganske få dage siden fik vi socialrådgivere endnu et i den efterhånden lange række af eksempler på, hvor grelt det står til med forholdene ude i den virkelighed, politikerne taler om, men sjældent er en del af:

Arbejdstilsynet har lige dokumenteret, at hver tredje besøgte socialrådgiverarbejdsplads i 2015 overtrådte arbejdsmiljøloven. Arbejdsmængden er for stor, og risikoen for vold og trusler er for høj.

Socialrådgivere oplever desuden at blive kaldt ”møgluder”, ”møgkælling” og at få trusler som: ”Jeg ved, du bor i X”, ”du skal være glad for, at jeg ikke ved, hvor du bor”, og ”jeg henter et oversavet jagtgevær.”

Set i det lys er det dybt bekymrende, at regeringen har pålagt kommunerne at spare yderligere syv milliarder kroner i løbet af de næste år med det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Smag lige på ordet: omprioriteringsbidrag – bare et andet ord for de nedskæringer, som rammer vores kernevelfærd lige i maven. Det rammer vores børn, ældre, syge, handicappede og udsatte, som i den grad har brug for fællesskabet.

Nedskæringer er ikke en nødvendighed

Det er på tide, politikerne får øjnene op for den virkelighed, de har været med til at skabe. Derfor har Dansk Socialrådgiverforening sammen med FOA, Danmarks Lærerforening, BUPL og HK-Kommunal igangsat kampagnen ”Virkelighedens Velfærd,” hvor vi sætter ord og ansigter på de konsekvenser, nedskæringerne har for både velfærdsmedarbejdere og borgere.

Det sidste, der er brug for, er nemlig flere besparelser, som måske ser fine ud på et excel-ark – her og nu – men som ender med at koste samfundet dyrt – både menneskeligt og økonomisk.

Kommunernes påtvungne milliardbesparelse er ikke en ”nødvendighed,” som skal redde os fra en statsbankerot. Det er en politisk beslutning. For vi har pengene til at prioritere velfærden. Det økonomiske råderum er til stede. Det er den politiske vilje, der mangler.

Lige nu forhandler politikerne om kommunernes økonomi for 2017. Det ville være et passende tidspunkt at åbne øjnene for, hvad det betyder for både borgere og offentligt ansatte, når rammerne ikke er gode nok til, at eksempelvis arbejdsmiljølovene kan overholdes.

Folketingsvalget i 2015 gav solidt flertal til partier, som ønsker at styrke velfærden. Det er på tide, at det flertal gør valgløfterne til handling.